top of page

Adriana Lovětínská: Ženský leadership vnímám jako vodu. Určujeme tok věcí

Adriana Lovětínská působí jako compliance expertka v SV pojišťovně. Věnuje se identifikaci relevantnosti předpisů i regulatoriky a obsáhne práci, kterou jinde dělá tým odborníků nebo externí poradci. V rozhovoru s expertkami zařazenými mezi 131 inspirativních žen ve světě financí popisuje například to, že je jako Compliance Officer z povahy věci místy "trouble maker". Jak velkou roli hraje empatie v přístupu k její práci? A je podle Adriany možné v českých školách získat odpovídající vzdělání, které absolventky připraví pro cestu na vrchol finančního světa?

Proč jste si vybrala práci ve finančnictví?

Finančnictví respektivě pojišťovnictví si vybralo mě, a byla to velmi šťastná náhoda. Mnoho kolegů má někdy problém vidět v této dost abstraktní práci smysl, já zde ale vidím velký přesah - asi jsem romantik. Pojištění je jako sázky a dostihy, jenom naruby. Z toho plyne, že to může být i zábava. V dnešním světě, kde se nám hodně rizik začíná vynořovat, dostává pojištění další rozměr. Myslím, že celý sektor bude zažívat zajímavé časy, a já toho chci být součástí.


Čím se podle vás vyznačuje ženský leadership?

Ženský leadership vnímám jako živel vody - najít cestu, příliš velké překážky obtékat, nejít hlavou proti zdi, ale přesto určovat tok věcí.


Máte (a měla jste) kolem sebe dostatek ženských vzorů? A jsou pro vás třeba?

Ženských vzorů okolo sebe vidím dostatek, a jsou velmi inspirativní v tom smyslu, že vše je možné. Na stranu druhou, konkrétní cestu si každý musí najít sám. Jak se říká: "potkáš -li na cestě buddhu, zabij ho". Vzory nám tedy můžou pomoci definovat si cíle, ale je třeba mít vlastní vnitřní motivaci - své vlastní proč, a dle mých zkušeností nelze ani replikovat jednotlivé kroky vedoucí k cíli - ten kariérní labyrint vypadá pro každého jinak.


Jak hodnotíte celkové zastoupení žen v oboru, ve kterém působíte?

Například v SV pojišťovně, kde působím, máme v tříčlenném představenstvu dvě ženy. Alespoň z mojí zkušenosti tedy ženy v tomto oboru mají dveře otevřené.


Máte už osvědčený postup, jak vybruslit ze „srážky s příliš velkým egem“?

Během jednoho firemního rozvojového programu jsem dostala radu podobné srážky ignorovat. Já ještě dodávám, že je potřeba mít "ochranné prostředky": nebrat si nic osobně a investovat energii do reakce pouze ve chvíli, kdy mi to něco může přinést. Takový ROI - return-on-investment. Prostě učit se v tomhle ohledu od byznysu.


Jakou dovednost byste si chtěla osvojit?

Schopnost vysvětlit rizika. Ve vnímání a pochopení rizika má většina lidí mezery - od klientů pojišťovny až po českou společnost jako celek - příkladem budiž covid. Právě mám vyhlídnutý jeden kurz na tohle téma.


Jak velkou roli hraje v přístupu k vaší práci empatie?

Jsem Compliance Officer, takže z povahy věci místy "trouble maker". Empatie mi pomáhá zjistit, co který kolega chce, jaké jsou jeho priority - ne každý tohle přímo sdílí. Na základě toho se snažím naplnit maximum očekávání - v první řadě se ale snažím naplnit literu zákona, takže moje empatie má svoje limity.


Jak hodnotíte nastavení mateřské a rodičovské dovolené v Česku?

Manžel je momentálně na rodičovské a můj osvícený zaměstnavatel mi poskytuje dostatečnou flexibilitu. Chápu ale, že jde o privilegium. Ženy by měly mít právo zvolit si částečný úvazek - ne všude je možné se dohodnout.


Je podle vás cestou k rovnému odměňování mužů a žen zveřejňování mezd na konkrétních pozicích?

Jsem pro zveřejňování mezd, a povede to podle mě k rovnému odměňování obecně, nejen z hlediska genderu. Taky to myslím ušetří spoustu času při náboru, kdy odpadnou tanečky okolo výše mzdy.


Dá se na českých školách získat odpovídající vzdělání, které vás připraví pro cestu na vrchol finančního světa?

Když reflektuju svoje vzdělání, tak myslím, že je na solidní úrovni, nicméně zcela upřímně - pokud se zamyslím nad množstvím času, který jsem strávila studiem, tak bych očekávala na výstupu víc know-how. V dnešní době ale vzdělávání pokračuje celý život, takže nic není ztraceno.


Adriana Lovětínská je compliance expertka s širokým záběrem napříč legislativou, která dokáže identifikovat relevantnost předpisů i regulatoriky a obsáhne práci, kterou jinde dělá tým odborníků nebo externí poradci. První pomoc pro compliance a ochranu osobních údajů.

Comments


bottom of page