top of page

Alena Manová: Mladší kolegyně oceňují, jak dovedu skloubit pracovní a rodinný život

Za zásadní pro svůj profesní i osobní rozvoj považuje Alena Manová dva roky strávené ve francouzské pobočce Mazars Lyon. Dnes působí jako Senior Manager ve společnosti Mazars, kde uplatňuje bohaté zkušenosti v oblasti finančního poradenství. Zaměřuje se též na plánování, řízení lidských zdrojů, klientské zakázky a specifickou oblast German Desk. „Nyní je mým cílem dosáhnout pozice lokálního partnera,“ netají ambice manažerka, která byla v loňském roce zařazena do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny.131 inspirativních - Alena Manová - Cover Story - FinŽeny
Alena Manová FinŽeny

Když se ohlédnete, co byla vaše největší dosavadní profesní výzva?

Před více než 15 lety jsem podstoupila jedinečnou profesní výzvu – přijala roli seniora v oddělení auditu ve francouzské pobočce Mazars Lyon. Tato dvouletá cesta byla nejen náročná, ale především obohacující zkušenost, kterou bych nevyměnila. Přesun do nového prostředí, práce v jiném jazyce a adaptace na místní pracovní kulturu mě profesně velice posunuly. Tato výzva přinesla nejen profesní růst, ale i osobní rozvoj a pochopení obohacení, které může přinést práce v mezinárodním prostředí. Jsem přesvědčená, že tato zkušenost byla klíčová.


Jakou nyní před sebe stavíte významnou metu?

Mým hlavním profesním cílem je dosáhnout pozice lokálního partnera. Aktuálně se věnuji plnění stanoveného setu úkolů, které jsou pro mě klíčové na cestě k dosažení mých profesních cílů.


Co vás nejvíce motivuje ve vašem pracovním životě?

Silný tým lidí, se kterými mám tu čest spolupracovat. Dosahujeme vynikajících výsledků a tvoříme prostředí plné energie a inspirace. Sílu a radost mi ale dodávají i dílčí úspěchy v naší každodenní práci. V prostředí outsourcingu se pořád něco děje. Uzavření účetní závěrky znamená nejen konec jedné fáze, ale i potvrzení našeho společného úsilí a precizního přístupu k detailům. Že dodáme požadované výstupy včas, je pro mě důkazem, že jsme schopni efektivně spolupracovat a plnit očekávání i v náročných termínech. Získání nového klienta je pro mě obchodním úspěchem, ale také dokladem důvěry v naše schopnosti. Schopnost přistupovat k problémům kreativně a nalézat inovativní řešení mě posouvá vpřed. Práce pro mě není pouze o výsledcích, ale o procesu a společné cestě, kterou s kolegy procházíme. Motivuje mě každodenní učení a růst, který přináší pracovní prostředí plné výzev a příležitostí.


V čem se považujete za inovativní? A v čem spíše za konzervativní?

Inovativně se snažím postupovat zejména v návrzích řešení různorodých požadavků našich klientů. Jsem vášnivým tvůrcem nových a efektivních přístupů k problémům, což umožňuje našim klientům dosahovat optimálních výsledků. Naopak v přístupu k práci se považuji za konzervativní. Baví mě držet se osvědčených postupů a mít věci pod kontrolou. Spojuji nové trendy s klasickým přístupem.


Je podle vás potřeba mít kolem sebe dostatek ženských vzorů? A v čem byste vy sama chtěla být vzorem?

Ano, věřím, že potřebujeme více ženských vzorů v různých oblastech. Pokud jde o druhou část otázky, mladší kolegyně mě oceňují především za schopnost skloubit práci s rodinou. Jako matka tří dětí, která zastává vysoké manažerské postavení na plný úvazek, se snažím být inspirací úspěšným skloubením náročné kariéry a rodinného života, aniž bych jedno z toho ošidila. 


Jak podporujete rozvoj ženského leadershipu ve svém pracovním prostředí?

Ve mém pracovním prostředí převažují ženy a rozvoj ženského leadershipu v něm aktivně podporuji. Snažím se poskytovat podporu maminkám vracejícím se z mateřské dovolené flexibilními úvazky. Svým kolegyním ukazuji, že náročné pracovní úkoly lze zvládat s úsměvem a pozitivním přístupem.


Jak hodnotíte celkové zastoupení žen v oboru, ve kterém působíte?

V oblasti outsourcingu, kde se převážně zaměřujeme na účetnictví, je výrazné zastoupení žen. Většinu pracovníků v tomto odvětví tvoří ženy, což odráží specifika našeho pracovního prostředí. Nicméně na straně klientů, kde jako finanční ředitelé dominují většinou muži, si uvědomujeme odlišnosti ve strukturách a rozhodovacích pozicích firem. Snažíme se aktivně motivovat více mužů k připojení k našemu týmu a zároveň zdůrazňujeme význam diverzity v přístupu k finančnímu řízení. Věříme, že kombinace různých perspektiv a dovedností, bez ohledu na pohlaví, přispívá k celkové efektivitě a inovacím v našem odvětví.


Jak jste se naučila pracovat se stresem? 

Je to můj denní chleba. Práce se stresem vyžaduje klidný přístup a realistické hodnocení situace. V náročných okamžicích si musím prostě říct, že když něco nestihnu, svět se nezboří. Je důležité si být vědoma, že vždy existuje možnost někoho zavolat, domluvit se a najít řešení společně. Plním úkoly dle priorit, abych se vyhnula zbytečnému stresu, a udržuji si klidný postoj i v nejrušnějších chvílích.


Jak velkou roli hraje v přístupu k vaší práci empatie? 

Empatie hraje v mé práci klíčovou roli. Mým silným bodem je schopnost vcítit se do situace kolegů a naslouchat s porozuměním. Věřím, že empatie je klíčem k efektivní komunikaci a budování pozitivního pracovního prostředí. Tuto dovednost považuji za velmi důležitou pro vytváření silných vztahů v týmu. Oceňuji, že moje empatické přístupy jsou pozitivně vnímány i podřízenými, kteří v tom nacházejí podporu a porozumění. Neplatí to ale jen ve vztahu k podřízeným, i v rámci plnění potřeb klientů hraje empatie významnou roli.


Jak hodnotíte nastavení mateřské a rodičovské dovolené v Česku?

Nastavení mateřské a rodičovské dovolené v Česku je jednou stránkou věci, ale osobní volba hraje zásadní roli. Osobně jsem se rozhodla pro rychlý návrat do pracovního prostředí. Zkrácené pracovní úvazky pro mě představují flexibilní možnost, která přináší mnoho příležitostí a harmonizuje mé profesní a osobní zájmy. Nicméně, trochu chybí zázemí pro pracující matky. Na rozdíl například od Francie, kde si pracující matky nemusí lámat hlavu, kam umístí své dítě. Systém péče o předškolní děti včetně daňových výhod a kapacitně odpovídajících možností pro svěření dítěte do péče chůvy v Česku zatím představuje výzvu.


Jaké aktivity vám pomáhají udržet si energii pro náročné profesní období?

Pro udržení energie v náročných profesních obdobích je pro mě klíčové být se svými dětmi. Jejich přítomnost mě okamžitě naplňuje pozitivní energií a odvádí mé myšlenky od pracovních starostí. Když jsem s nimi, všechno ostatní přestává být důležité a tato rodinná atmosféra mi poskytuje potřebnou rovnováhu a motivaci pro výzvy, které přináší pracovní prostředí.


Comments


bottom of page