top of page

Alena Pomahačová: Ženy ve financích se prosazují pomalu

Ředitelka kmenové obchodní sítě v Allianz pojišťovně Alena Pomahačová se v pojišťovnictví pohybuje od roku 2005. Řadu let působí na různých manažerských pozicích. Důraz klade na osobní rozvoj, partnerskou spolupráci, mentoring a kontinuální dialog. Vlastním příkladem se snaží posilovat sebevědomí žen a motivovat je ke kariérnímu růstu, zároveň si je však vědoma řady překážek. „Jedním z důvodů, proč je v Česku tak málo žen ve vysokých funkcích, je nastavení mateřské dovolené,“ říká manažerka, která se v loňském roce dostala do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny.Alena Pomahačová - 131 inspirativních #FinŽeny

Když se ohlédnete, co byla vaše největší dosavadní profesní výzva? 

Po 17 letech z role šéfky obchodu v pojišťovně začít řídit HR konzultantskou firmu plnou hloubavých psychologů. Byla to pro mě komplexní změna zaměření mé role a komplexní změna kultury.Jak podporujete rozvoj ženského leadershipu ve svém pracovním prostředí?

Především vlastním příkladem. Vytvářím příležitosti pro posílení sebevědomí a chuti šikovných žen se prosazovat do vyšších rolí. Například jsme ve spolupráci s dalšími kolegyněmi vytvořily mentoringový program pro talentované ženy v interní obchodní síti Allianz nebo skupinový koučink Women in Leadership.Co vás nejvíce motivuje v pracovním životě?

Smysluplnost mé práce, když mám příležitost se dlouhodobě neustále rozvíjet a když vnímám podporu a partnerství svých kolegů a vedení.Jak hodnotíte celkové zastoupení žen v oboru, ve kterém působíte?

Jsme na tom ve finančním odvětví rozhodně hůře než průměr trhu. Ve financích cítím, že změna jde pomalu a jen díky kvótám, které k nám přicházejí od zahraničních mateřských společností. Dnes se svou zkušeností mohu konstatovat, že ženy musí být poptávány svými mužskými lídry, aby si uvědomily, že na manažerskou roli mají.S čím jste musela během dosavadní kariéry nejvíce bojovat? 

S muži manažery, kteří mě podceňovali v mých kompetencích, speciálně v období raného mateřství.Jak jste se naučila pracovat se stresem? 

Pravidelným koučinkem a seberozvojem v této oblasti. Zavedla jsem si pravidla, která aplikuji v případě, když vím, že mé tělo a duše potřebují oddech. Například si dopřeji páteční práci z domova bez dopředné agendy. To je má psychohygiena.  A v kanceláři mám možnost si třeba chvilku zrelaxovat na cvičící podložce…Jaké své vlastnosti považujete pro svou profesi za nejpraktičtější? A jsou vlastnosti, které se naopak snažíte spíše upozaďovat?

Za nejpraktičtější považuji svoji schopnost aktivně komunikovat a lidsky propojovat. Jsem důsledná v cestě k výsledkům. Chválí mě za srozumitelnost, konzistentnost a autentičnost.

Upozaďovat se snažím celkově občas svůj temperament. Také musím prioritizovat, co zvládnu a co už mám přenechat druhým.Máte recept pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

Je to o osobním pocitu, tedy poslouchat sám sebe. Pokud je mi v práci dobře a doma mě podporují, pak mohu s čistou hlavou přijímat i náročné pracovní výzvy. Obecně platí, že moje děti se mnou každý den mají prostor pro sdílení svých starostí a radostí, i když doma nejsem.Jak hodnotíte nastavení mateřské a rodičovské dovolené v Česku?

Je velmi nadstandardní v porovnání s celým světem. Za mě je to jeden z důvodů, proč je tak málo žen v manažerských pozicích.Jak podle vás více zapojit muže i do debat nad tématy, která rezonují mezi ženami ve financích?

Muži by měli být pravidelně zváni do těchto diskusí jako nutný partner s vysvětlením, že tato témata, ač jsou jim nepříliš blízká, jsou živá a ovlivňují výkon celé jejich firmy. Pokud tato témata podpoří, zákonitě tím zvyšují motivaci a profit ve firmě.Jaký úspěch z poslední doby vám udělal ryzí radost?

V pracovní oblasti mě těší, že interní obchodní síť Allianz narostla v posledních necelých třech letech o zhruba 25 procent a to znamená, že lidé k nám chtějí. To je obrovská pozitivní změna oproti mnoha předchozím rokům. Zásadně to zvýšilo naše kapacity, máme v síti čerstvý vítr a je to velmi znát na pozitivní náladě, kterou nová čtvrtina sítě ovlivňuje již letité obchodnice a obchodníky.

V osobním životě mám radost, že můj šestnáctiletý syn si sám dává vysoké cíle ve svém sportu a studiích. Jeho mladší sestra se tím inspiruje a často si o tom spolu povídáme.


Kommentare


bottom of page