top of page

Dita Nová: Neustálá dostupnost není nutná. Po odchodu z práce se už nenechám rušit

“Snažím se upozaďovat svůj perfekcionismus, který mě někdy může v práci brzdit. Pracuji na tom, abych našla rovnováhu mezi touhou po dokonalosti a efektivitou,” říká Dita Nová, která působí jako IT Business Analyst v Amundi Czech Republic Asset Management. Její profesní příběh, založený na osobním zájmu a neustálém vzdělávání, ukazuje, že cesta k úspěchu nevede jen přes tradiční vzdělávací cesty. Nejen proto byla v loňském roce zařazena do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny.Jaké aktivity vám pomáhají udržet si energii pro náročné profesní období? 

Jednou z aktivit, která mi dává energii a pomáhá mi zvládat náročná období v práci, je pravidelné cvičení jógy. Od té doby, co jsem začala s pravidelným cvičením, si všímám významného zlepšení ve své schopnosti relaxovat a odpojit se od pracovních myšlenek, což se projevuje i lepším spánkem. Krása jógy spočívá v její přístupnosti pro každého - stačí mi podložka, oblíbené video s instruktáží, a mohu cvičit pohodlně doma. Ať už je to jen desetiminutová ranní rutina nebo delší cvičení. Jóga je neodmyslitelnou součástí mého dne. Pomáhá mi začít každý den s klidnou myslí a plnou energií.

 

Máte recept pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je klíčová, a i když neexistuje univerzální recept, našla jsem několik pravidel, která mi pomáhají. Za prvé, víkendy jsou pro mě časem odpočinku, kdy se úplně odpojuji od pracovních povinností. Za druhé, uznávám, že neustálá dostupnost není nutná. Pokud je to potřeba, pracuji déle, ale po odchodu z práce se už nenechám rušit pracovními záležitostmi. Tato pravidla mi pomáhají udržovat zdravou rovnováhu, být produktivní v práci a zároveň si užívat osobní život.

 

Jaké vlastnosti, které máte, jsou pro vaši profesi nejpraktičtější? 

V mé profesi hraje klíčovou roli analytické myšlení, které mi pomáhá hloubkově porozumět a řešit složité problémy. Zásadní jsou také moje komunikační dovednosti, které mi umožňují překládat technické informace do srozumitelné formy pro různé skupiny lidí.

Na druhé straně se snažím upozaďovat svůj perfekcionismus, který mě někdy může v práci brzdit. Pracuji na tom, abych našla rovnováhu mezi touhou po dokonalosti a efektivitou.

 

Je podle vás potřeba mít kolem sebe dostatek ženských vzorů? A v čem byste vy sama chtěla být vzorem? 

Rozhodně si myslím, že přítomnost ženských vzorů, zvláště v oborech, kde převažují muži, je nezbytná. Je důležité dodávat ženám odvahu a sebevědomí, aby se nebály vstoupit do těchto oblastí. Jako vzor bych chtěla inspirovat ty, kteří následují své vášně i bez formálního vzdělání v oboru. Můj profesní příběh, založený na osobním zájmu a neustálém vzdělávání, ukazuje, že cesta k úspěchu nevede jen přes tradiční vzdělávací cesty. Mým cílem je motivovat ženy k překonávání bariér a následování svých snů.

 

Co vás nejvíce motivuje ve vašem pracovním životě?

Nejvíce mě motivuje nekonečná příležitost k učení a rozvoji. Jsem nadšená, když mohu pracovat na různorodých projektech, které mi umožňují neustále rozšiřovat své schopnosti. S každým novým projektem a setkáním s novými lidmi si rozšiřuji obzory a získávám cenné perspektivy, které obohacují mou práci i mě samotnou. Tento neustálý tok nových zkušeností a učení je pro mě nejen pracovní motivací, ale také životní vášní.

 

Když se ohlédnete, co byla vaše největší dosavadní profesní výzva? 

Moje největší profesní výzva byl přechod do nového oboru investic. Tedy oblasti, která mě vždy fascinovala, ale ve které jsem neplánovala kariéru. Tento krok byl zásadním rozhodnutím, které spojilo mé obchodní zkušenosti se zájmem pro investice. Nebylo to snadné, ale tento proces mě naučil nové dovednosti, podnítil můj osobní i profesní rozvoj a přesvědčil mě, že pravý růst nastává mimo komfortní zónu.

 

Jakou nyní před sebe stavíte významnou metu? 

Aktuálně pracuji na vlastním projektu, který by měl sloužit jako inspirativní a vzdělávací platforma. Zaměřuji se na oblasti, kde mám nejen hluboké znalosti, ale i nadšení, jako jsou umělá inteligence a programování, a to spolu s osobním rozvojem. Cílem projektu je poskytnout hodnotné informace a perspektivy, které budou rezonovat s různorodým publikem a podporovat jejich profesní i osobní růst.

 

Jak jste se naučila pracovat se stresem? 

Abych zvládla stres, přijala jsem praktický přístup. Naučila jsem se rozpoznávat rané příznaky stresu a začlenila do své rutiny relaxační techniky, jako je hluboké dýchání, jóga a meditace. Efektivní plánování a správa času jsou pro mě klíčové, aby se předešlo přetížení. Kromě toho, aktivní odpočinek, jako je plážový volejbal, mi pomáhá udržet tělo i mysl v rovnováze.

 

Jakou dovednost byste si chtěla osvojit?

S ohledem na můj cíl vytvářet obsah, který vzdělává a inspiruje, jsem dospěla k závěru, že zásadní dovedností pro mě je znalost SEO (Search Engine Optimization). V dnešní digitální době je klíčové umět efektivně propagovat obsah, aby dosáhl co nejširšího publika. Právě proto jsem se pustila do studia teorie SEO a nyní se snažím tyto znalosti prakticky aplikovat. 

 

Jak velkou roli hraje v přístupu k vaší práci empatie?

Empatie je v mé roli IT Business Analytika nezbytná. Velkým přínosem se ukázaly být i moje zkušenosti v pohostinství. Díky nim se mi daří lépe chápat potřeby a očekávání klientů, což je klíčové pro efektivní komunikaci technických informací a vytváření uživatelsky přívětivých rozhraní. Tato schopnost se projevuje i v týmové práci, kde je důležité rozumět různým perspektivám a potřebám kolegů.

Comments


bottom of page