top of page

Eva Bláhová: Pracovat umí každý, ale regenerovat jen někdo. Odpočinek je klíčový

Má více než dvacetileté zkušenosti v informačních technologiích a obchodu. Ty z ní promlouvají mimo jiné ve chvíli, kdy účtuje s předsudky a stereotypy vůči ženám. "Vnímání žen ve finančním světě může být pokřiveno různými předsudky. Hlavně nedostatkem důvěry ve schopnosti žen. Jde třeba o zastaralý pohled na ženy obecně, kdy se jim připisují lepší komunikační, ale horší numerické a finanční schopnosti. Souvisí s tím i stereotyp o údajně menší sebejistotě a asertivitě žen, tedy představa, že muži jsou lepší ve vyjednávání, ať už obchodů či vlastních odměn," říká partnerka společnosti KPMG Česká republika Eva Bláhová v pravidelném seriálu Fórum #FinŽen.

Každá z dam, které se zapojily do seriálu, odpověděla na šest z více než dvacítky otázek připravených redakcí projektu #FinŽeny.


Máte recept na to, jak si úspěšně říct o zvýšení platu?

Rozhodně je třeba vybrat si správný okamžik a připravit si argumenty. To znamená profesionálně shrnout vlastní schopnosti a přínosy, zkrátka hodnotu, kterou dotyčný nebo dotyčná pro firmu představuje.


Pokud byste měla jmenovat jednu vlastnost, bez které se neobejde dobrý lídr, která by to byla?

Jde o kombinace různých schopností a vlastností. Za mě by dobrý lídr měl být především autentický, empatický, inspirativní a měl by umět skvěle komunikovat. Také by se neměl bát dělat i nepopulární nebo nepříjemná rozhodnutí.


Máte zkušenosti s mentoringem? Pokud ano, jakou roli měl mentoring ve vašem kariérním růstu?

Mentoring je pro mě jedinečná podpora v profesním a osobním rozvoji. Může posílit potřebné dovednosti, pomoci překonat určité výzvy, dát zpětnou vazbu a rady ohledně karierního růstu. Mentoring také pomáhá rozšířit síť kontaktů, dát emocionální podporu a získat náhled zkušenějšího jednotlivce. Vzájemná důvěra a respekt mezi mentorem a mentorovaným je zásadní a obohacuje obě strany.


Jaké tipy byste sdílela s ženami, které se snaží zlepšit svůj time management?

Fungují různé metody time managementu. Tady pár tipů, které fungují u mě: sebeorganizace, sebekontrola, stanovení cílů a prioritizace, vytvoření týdenního plánu činností, dotahování věcí a schopnost říkat ne. Podobně jako ve sportu,je ale důležité i umět odpočívat. Pracovat (trénovat) umí každý, ale regenerovat jen někdo, abych parafrázovala starou trenérskou moudrost.


Jak pracujete se svou energií v průběhu dne či týdne?

Existují rozdílné strategie pro správu energie během dne/týdne. Každý má jiné potřeby a pracovní podmínky. Za mě funguje tato kombinace – strukturovaný rozvrh týdne (stanovení priorit), fyzická aktivita (například kombinace běh/kolo/plavání), kvalitní spánek a schopnost delegovat úkoly a snížit tak stres.


Jakým předsudkům a stereotypům podle vás nyní ženy ve finančním světě čelí?

Vnímání žen ve finančním světě může být pokřiveno různými předsudky. Hlavně podceňováním, tedy nedostatkem důvěry ve schopnosti žen. Jde třeba o zastaralý pohled na ženy obecně, kdy se jim připisují lepší komunikační, ale horší numerické a finanční schopnosti. Souvisí s tím i stereotyp o údajně menší sebejistotě a asertivitě žen, tedy představa, že muži jsou lepší ve vyjednávání, ať už obchodů či vlastních odměn. Také bohužel někdy přetrvává stereotyp ohledně „hierarchie“ rodinných a pracovních rolí žen.
Comments


bottom of page