top of page

Jak si získat ostatní, když jste v neoblíbené roli. Zkušenosti nabídly Rohia Hakimová a Lenka Mušková

Když se řekne compliance, řada lidí netuší, o co jde. Pokud tuší, zpravidla se nerozzáří úsměvem. Spíše se jim vybaví vzpomínka na nezáživné školení. Interní auditor je zase obvykle vnímán jako blecha v kožichu. O oblibě nemůže být řeč. Lidé, kteří mají obě oblasti na starosti, se ale při plnění svých úkolů neobejdou bez spolupráce ostatních. Své recepty, jak na to, nabídly Rohia Hakimová, compliance officer v CPT Invest, a Lenka Mušková, ředitelka interního auditu ve skupinách společností Aricoma a Qinshift v rámci setkání Ženská síla ve velkém byznysu. Akci uspořádal projekt #PRVNÍCH100LET, který se zaměřuje na ženy v právu, spolu s advokátní kanceláří Deloitte Legal.I na zatvrzelost se najde lék

Rohia Hakimová se v compliance pohybuje už od roku 2005 a její zkušenost je taková, že se obvykle musí stát nějaký průšvih, ideálně co největší, aby firma byla ochotna investovat do funkce compliance. V CTP Invest tomu ale bylo jinak. Firma compliance velmi potřebovala, protože se rozhodla vstoupit na burzu. Rohia navíc mohla postupovat podle svého, protože začínala "na zelené louce."


Její přístup vyjadřuje motto: chci být partner, nikoli nepřítel. Zároveň má ve zvyku být na všechno dobře připravená. Když hodlá něco prosadit či zavést, management oslovuje tak, aby to bylo stručné, jasné a srozumitelné a "aby jediná možná odpověď byla OK".


Neméně důležitá je pro ni ale spolupráce kolegů. "Potřebuji, aby se mnou lidé spolupracovali a komunikovali, ne aby přede mnou věci skrývali a zastírali," uvedla Rohia. Když začínala v CTP, svolala online schůzi pro celou skupinu, kde se představila, vysvětlila, s jakým cílem přichází, jakou má strategii a co chce zavést. Důležité bylo přednést ostatním, že compliance je přínos pro celou firmu a společný cíl, na němž se všichni podílí při své každodenní práci.


Vždycky je v populaci nějaké procento zatvrzelých, ale Rohiina zkušenost je taková, že obvykle protestují po telefonu či po e-mailu. "Když se sejdete, popovídáte si, vysvětlíte to, tak to vždycky zatím šlo, muselo to jít," řekla s úsměvem manažerka z CTP Invest.


Funkčnost jejího přístupu potvrzují její výsledky. Na začátku byla řada kolegů a kolegyň v CTP skeptických. Mysleli si, že taková funkce ve firmě moc dlouho nevydrží, protože ji majitel neakceptuje a zruší ji. "Ale to se nestalo, začíná mi běžet čtvrtý rok, doufám že úspěšně," uvedla Rohia.

 

Mezi vlčáky, kteří na vás nejsou zvědaví

Velmi zkušená je v roli "blechy v kožichu" také Lenka Mušková, která se internímu auditu věnuje 22 let. Vedla příslušná oddělení nebo je i zakládala od nuly. Přesvědčit investora či majitele firmy, že interní audit potřebuje, je podle ní poměrně snadné. "Velká výzva je pak přesvědčit ke spolupráci ty lidi, s nimiž spolupracovat potřebujete. Zpravidla totiž přijdete mezi vlčáky, kteří na to nejsou zvědaví. Něco vybudovali, obraceli každou korunu, a najednou jim tu nějaká holka bude radit, co mají dělat," popsala Lenka Mušková.


Lidé, které interní auditor ke spolupráci potřebuje, jsou podle ní zkušení obchodníci s velkou znalostí toho, co byznys obnáší. "Já se musím umět vžít do jejich pozice a pochopit je," přiblížila Lenka. Proto když někde zakládá interní audit, nejprve firmu poctivě obejde a detailně se seznámí s každým manažerem, jeho agendou, s tím, jak vnímá svůj byznys.


V debatě pak často přináší nové téma, a to téma rizika. "Vyvádím tím druhou stranu z komfortní zóny, protože ji nutím přemýšlet nejen o teoretickém riziku, ale také o tom, abychom byli schopni odhadnout míru dopadu a pravděpodobnosti. Nezřídka to zanechává obrovské ¢Aha¢ momenty ve smyslu: Aha, tady jsou nějaká rizika," přiblížila Lenka. Ke spolupráci pak dotyčné získává do velké míry tím, že jim pomáhá krýt jejich záda tak, aby zůstali úspěšní ve svém byznysu či roli a zároveň měli pokrytá rizika.

 

Abychom nebyly jen čtvereček v organizační struktuře

Obě dámy se shodly, že zcela zásadní je pro ně podpora vedení firmy. "Management to musí brát vážně, nebavila by mě šuplíková práce," uvedla Rohia. Ve své roli se snaží vyvarovat toho, aby pro ostatní byla strašákem nebo brzdila byznys. Vždy se naopak snaží hledat cestu. Publikum ale pobavila doznáním, že v krajních případech se lze držet hesla: vyděsit a implementovat. "Mojí výhodou je, že když něco zavádím, je to obvykle zákonná povinnost, čili se to musí," dodala Rohia.


Také interní auditor je bez podpory vedení jen čtverečkem v organizační struktuře a nemá přidanou hodnotu. A jak to zařídit, aby byl brán vážně, ale neděsil? "Jde o to vysvětlit lidem, že jsem na jejich straně, v jejich týmu," uvedla Lenka Mušková. Zároveň dbá na to, aby ostatní uvěřili, že je její přístup férový. Znamená to mimo jiné, že když probíhá audit, první, kdo se dozví, že něco není v pořádku, je ten, kdo je auditován. "Vždycky to s ním proberu, návrh mojí zprávy vidí předem. Nemusí se mu to líbit a já neustoupím, on ale přesně ví, co ve zprávě je," řekla Lenka.

Největší odměnou je pak pro ni situace, kdy kolegové přijdou a sami požádají o její kritický pohled například při zavádění nových systémů či procesů. "To je větší úspěch než jakékoli bonusy," zhodnotila Lenka.

Comments


bottom of page