top of page

Jana Lix Andraščiková: Zkuste chvíli nedělat nic, otevře to prostor novým myšlenkám

Zastavit se, ztišit mysl a věnovat se sebereflexi považuje za důležité pro udržení dlouhodobého pocitu spokojenosti a rovnováhy. Doporučuje také chválit, chváli, chválit, a to sebe i ostatní, protože pozitivní zpětná vazba je předpokladem pro motivaci a otevřené prostředí. A empatii vidí jako základ efektivní komunikace. Jana Lix Andraščiková nabízí v rozhovoru pro projekt #FinŽeny řadu zajímavých myšlenek a promyšlených receptů, jak si poradit se životem, kariérou, lidmi… “Vždy jsem inklinovala k silným, rozhodným hrdinkám knižních či filmových příběhů, které nečekaly na záchranu,” říká také odbornice na evropskou legislativu a analytička, které se daří spojovat právní, lobbingovou a byznysovou oblast v České asociaci pojišťoven.

Proč jste si vybrala práci ve finančnictví?

Když se na to dívám zpětně, mám pocit, že práce ve finančním sektoru si spíš vybrala mě. Během studia i poté mě nejvíc oslovilo unifikující evropské právo, popřípadě jeho zavádění do národního právního řádu. Moje současná pozice v České asociaci pojišťoven (ČAP) mi umožňuje spojit tuto teoretickou rovinu s praktickými dopady na finanční sektor. Práce ve finančnictví je z mého pohledu dynamická a rozmanitá, což mě těší, protože málokteré dny vypadají stejně. Jako velkou výhodu také vnímám rozsáhlé spektrum legislativních předpisů, kterým se věnuju. Některé jsou sektorově specifické.. Avšak existují také předpisy, které jsou relevantní i mimo finanční trhy. Práce ve finančním sektoru mi tak dává možnost sledovat a zkoumat různé aspekty právního rámce a jeho vliv na ekonomiku a společnost jako celek. To je pro mě motivující a inspirující část mé kariéry.


Patříte ke skupině 131 inspirativních žen ve světě financí. Čím byste vy osobně chtěla inspirovat své okolí?

Zařazení do této skupiny vnímám jako poctu i překvapení. Ráda bych své okolí v profesním i osobním životě povzbudila či inspirovala v několika oblastech. Za prvé, v dnešním uspěchaném světě plném obrovského kvanta informací může být náročné se zastavit. Pro mnoho z nás, včetně mě, se zdá být nemožné prostě nedělat nic. Nemyslím tím prokrastinaci nebo nudu, ale vědomé využití času ke ztišení mysli a (sebe)reflexi. To považuji za velmi důležité pro udržení dlouhodobého pocitu spokojenosti, rovnováhy a nadhledu. Odpočinek a chvilka pro sebe nejsou ztrátou času, ale investicí do našeho dlouhodobého duševního zdraví. Mně osobně pomáhají cestování, procházky a především jóga. To souvisí s druhou rovinou, a to pořád dokola opakovanou mantrou „work-life balance“. Podle mých zkušeností je přínosné uvědomit si, že když jsme odpočatí a máme ve svém životě přítomné i jiné podněty než pracovní, napadnou nás nové myšlenky či řešení. Jsme efektivnější a v práci máme radost, neplníme pouze strojově úkol za úkolem. Věřím tomu, že na výsledcích a rozhodně i v kolektivu se to odrazí. A za třetí, chválit, chválit, chválit. Sama sebe i ostatní. Pochopitelně, když je za co. Ocenění a povzbuzení mohou mít silný vliv na celkovou spokojenost a motivaci lidí. Povedený projekt, smysluplné jednání nebo ochota nemusí být samozřejmostí a považuji za velmi přínosné poskytnout upřímnou pozitivní zpětnou vazbu. Zároveň je to předpokladem pro fungující komunikaci a otevřené prostředí, a to i pro případy že by se příště třeba něco nepovedlo.


V čem se považujete za inovativní? A v čem spíše za konzervativní?

Finanční sektor je pojímán spíš tradičně a konzervativně, i když i zde lze sledovat postupné, snad až plíživé změny. Konzervativní povahu si vysvětluji nejenom mindsetem, ale obrovským kvantem legislativních a regulatorních požadavků, které pro neuvážené experimenty nevytváří prostor. Avšak, tak jako všude jinde, i zde jsou inovace potřeba, stagnace je frustrující a nevyplatí se ani z hlediska konkurenceschopnosti. Já se považuji za liberálního člověka se zájmem o inovace, ale ve vztahu ke své pracovní pozici to nevnímám kontrastně. Nemá smysl za každou cenu zatracovat novinky a pak se divit že nám ujel vlak. V poslední době o tom často mluvím třeba v kontextu umělé inteligence. Právě nové technologie nebo jsou vhodným příkladem toho, čemu nemá smysl se bránit. Lze je využít pro zlepšení pracovního procesu a efektivity a zároveň se zbavit rutinních, snadno automatizovatelných úkolů. Myslím, že jako inovativní můžu být vnímaná i s ohledem na to, že jsem flexibilní a ráda přicházím s kreativními a nekonvenčními řešeními problémů. Věřím, že inovace může vzniknout tím, že se díváme na problémy z různých perspektiv a hledáme nové přístupy. Také tím, že se nedržíme svého pohledu na věc za každou cenu, ale jsme otevření alternativám, které nás možná ani nenapadly. Jak jsem však zmínila na začátku, finanční sektor a právnická profese jsou vnímané spíš konzervativně a víme, že prostředí ovlivňuje. Snad i proto mám konzervativnější tendence v oblasti práva, kde preferuji právní jistotu a přístup založený na důkladné analýze a dodržování existujících právních předpisů. Taktéž, v některých situacích mám ráda stabilitu a jistotu. Dobrodružství je pro mě životním motorem, ale uklidňující jsou právě spolehlivé, opakované postupy.


Máte a měla jste kolem sebe dostatek ženských vzorů? A jsou pro vás třeba?

Rozhodně ano. Mým prvním a pravděpodobně nepřekonatelným vzorem je moje máma. Svou všímavostí, empatií, velkodušností a vynalézavostí výrazně ovlivnila moje vnímání světa způsob, jakým se chovám k ostatním. Její příklad mi ukázal, jak důležité je být ohleduplným a starat se o druhé. Kromě toho jsem vždy inklinovala k silným, rozhodným hrdinkám knižních či filmových příběhů, které nečekaly na záchranu. Musím říct, že dnes je jich vidět mnohem víc a z toho mám radost. Co se týká současnosti a reality, mám štěstí, že potkávám mnohé úžasně schopné ženy, ať už v oboru nebo mimo něj. Některé jsem potkala jednou a stačilo to na nezapomenutelný první dojem. Jiné vídám pravidelně a nestačím se divit, kolik se toho dá zvládnout, a ještě k tomu fantasticky vypadat. Konkrétně je to například Jitka Chizzola z D.A.S., Jitka Volná z ČPP, Denisa Rajdová z Havel & Partners, Michaela Koller z Insurance Europe, Nina Desanti Danielowitzová z ČAP anebo z Veronika Carmanová z Karma Yoga. Tento výčet však určitě není úplný.Jak hodnotíte celkové zastoupení žen v oboru, ve kterém působíte?

Děkuji za tuto otázku, protože právě toto téma mě zvlášť zajímá. Mojí optikou je finanční sektor pořád výrazně mužským světem. Nemyslím tím pouze z hlediska kvantity. Žen i zde pracuje dost. Avšak vnímám dvě roviny, ve kterých je prostor pro zlepšení. Zaprvé, nízký počet žen ve vedoucích pozicích. Nemyslím, že je to způsobeno nedostatkem jejich znalostí, zkušeností nebo schopnosti učinit vhodné rozhodnutí. Nejsem fanouškem kvót, ale kdyby nešlo změny názorového nastavení (nejenom) mužů a následně rovnocennějšího zastoupení žen dosáhnout jinak, nebránila bych se jim. Emancipace ani feminismus nejsou hrozba, ale příležitost pro rozmanitější prostředí, které bude v konečném důsledku přínosem pro všechny. Zadruhé, rozdílné finanční ohodnocení za stejnou práci. Jedná se o jeden z nejvíce frustrujících a demotivujících faktorů. V obou rovinách sice registruju postupné zlepšení, ale zdá se to být běh na dlouhou trať. Dovolím si obecné tvrzení, že cílem žen není mužům cokoli brát. Cílem je dosažení stejných podmínek. K tomuto tématu bych ráda doporučila esej od Rebeccy Solnit „Men Explain Things to Me“. Věřím, že v tragikomické rovině pobaví a pány možná i poučí.


Máte už osvědčený postup, jak vybruslit ze „srážky s příliš velkým egem“?

Ego nemusí být nutně špatná věc. Avšak zvládnutí situace, kdy se setkáte s osobou s příliš velkým egem, může být pochopitelně náročné a frustrující. Osvědčilo se mi zachovat nadhled a pokračovat v konstruktivní komunikaci. A taktéž pochválit, vždyť proč by ne. I když se na první pohled může zdát, že má osoba velké ego, může to být částečně obranná reakce nebo způsob, jakým se cítí sebejistě.


Jakou dovednost byste si chtěla osvojit?

Za prvé bych chtěla posunout své chápání umělé inteligence, a to především v kontextu používání jazykových modelů (LLM). Spatřuji v tom extrémní potenciál a věřím, že tato technologie může přinést mnoho inovativních možností. Zadruhé, chtěla bych posunout svou jógovou praxi na vyšší level a absolvovat kurz akreditovaný organizací Yoga Alliance. Možná může na první pohled tato cesta vypadat jako nesouvisející s mým hlavním pracovním zaměřením, ale z mé zkušenosti vím, že existuje silná vzájemná spojitost. Jóga nás učí právě zapomenout na ego, trpělivosti, koncentraci, koordinaci a je krásně harmonická. To se pozitivně projevuje v práci s lidmi, vyjednávání i a schopnosti řešit problémy.


Jak velkou roli hraje v přístupu k vaší práci empatie?

Jak jsem naznačila již v předchozích odpovědích, doufám že velkou. Výrazně je to ovlivněno výchovou a povahou, ale s rozvojem komunikačních schopností mi rozhodně pomohlo i studium mediace a arbitráže. Moje práce v rámci ČAP je dle mého specifická v tom, že vyžaduje schopnost orientovat se v značném množství ne vždy vzájemně souvisejících oblastí. Ty je pak potřeba analyzovat a komunikovat s rozličně zaměřenými odborníky. Je tak pochopitelné, že by bylo kontraproduktivní dané téma rozebírat stejným způsobem například s právníky a ICT odborníky. Empatický přístup mi umožňuje přizpůsobit komunikaci. Empatie mi také pomáhá brát v úvahu různorodé pohledy a zkušenosti. To je zvláště důležité při poskytování rady nebo řešení. Kromě toho, jako v každé jiné práci s lidmi, je EQ a empatie důležitou predispozicí pro oboustranně smysluplná a snad i příjemná jednání. Je pro mě zásadní pochopit nejenom cíle, ale i motivaci a potřeby druhé strany. Empatický přístup mi pomáhá lépe se vžít do její situace a poskytnout relevantní a užitečné odpovědi. Některé z témat, kterým se věnuji, jsou také citlivější a emocionálně náročná. Závěrem, empatický přístup považuji za základ efektivní komunikace založené na respektu a snaze najít společnou řeč.


Máte recept pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

Jeden univerzální recept bohužel nefunguje. Tato rovnováha je vnímána velmi individuálně a taktéž se její potřeba může odlišovat v různých životních obdobích. Je diametrálně rozdílná situace, když pracujeme na projektu, ve kterém vidíme potenciál a není pro nás problém věnovat se mu po večerech nebo o víkendech, a když jsme na/za hranicí vyhoření a otravuje nás i odpovědět na e-mail. Každý má jiné preference, ale co se osvědčilo mě, je kombinace několika faktorů. Jednak jde o fyzickou aktivitu. I když se nám do ní nemusí chtít, v mozku to udělá divy. Dále je to již výše zmíněná a pro některé z nás nadmíru těžká dovednost – nedělat nic. Tím se vytvoří prostor pro nové myšlenky a perspektivu. Kromě toho je zásadní sám sobě stanovit jasné hranice a neposouvat je. Jak v množství práce, tak její časové či intelektuální náročnosti, a to i ve vztahu k lidem. To souvisí s efektivním časovým managementem a prioritizací, což funguje také proti stresu. I multitasking by měl mít své hranice, mysl je pak často až na příliš místech najednou. V konečném důsledku je přínosná odměna. Nemusí být materiální, spíš jde o to se zastavit, ocenit své malé i velké úspěchy.


Jaký úspěch z poslední doby vám udělal ryzí radost?

Poslední rok byl pro mě plný událostí jak v osobní, tak profesní rovině. V rámci ČAP se nám povedlo úspěšně posunout několik smysluplných projektů se širokým celospolečenským přesahem. Je to pro mě velký důvod k radosti vidět, jak naše úsilí přináší pozitivní změny. Kromě toho jsem byla pozvána, abych přednášela o stávajících výzvách evropské legislativy na Právnické fakultě UK. Z toho mám velkou radost. Bude jedinečné zažít atmosféru na mojí alma mater z druhé strany katedry. Dále si vážím přizvání do redakční rady aktualizovaného webu gdpr.cz, v čemž vidím velký praktický potenciál v oblasti poradenské a publikační. V soukromém životě jsem se vdala za fantastického člověka, vedle kterého je radostí pouhá existence. Celkově byl tento rok pro mě obdobím mnoha významných událostí a úspěchů a těším se na to, co přinese budoucnost.Jana Lix Andraščiková (Česká asociace pojišťoven) je odbornicí na evropskou legislativu a analytičkou, které se daří spojovat právní, lobbingovou a businessovou oblast. Věnuje se tradičním tématům i inovacím, vyniká v nacházení souvislostí a kompromisů. Je srdcem spolupráce na mezinárodních platformách a taktéž na evropských fórech.Comments


bottom of page