top of page

Kateřina Kůrová: Mám ráda výzvy a nezaleknu se jich. Někdy vyhledám já je, jindy je to naopak

Kateřina Kůrová pomáhala ve společnosti NN spoluzakládat iniciativu pro podporu diverzity a inkluze. V loňském roce byla zařazena do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny. "Jednou z podpůrných aktivit je i ženský rozvojový program Flowing. Jsem velmi hrdá na to, že pomohl hned několika účastnicím ke kariérním posunům, a to včetně manažerských pozic,” přibližuje žena, která v současnosti vede ve firmě Due Diligence. V rozhovoru také popisuje, jaká nejhezčí výzva si jí našla, proč jí nevyhovuje současné nastavení mateřské a rodičovské dovolené, nebo se vyslovuje pro větší transparentnost mezd na konkrétních pozicích ve firmách.


Když se ohlédnete, co byla vaše největší dosavadní profesní výzva? 

Přijala jsem výzvu vytvořit od píky vlastní oddělení kombinující funkce, které byly do té doby ve společnosti oddělené. Proti mně přitom stála úplně nová agenda. Z tohoto počátečního úskalí se ale brzy vyklubala velká výhoda. Díky tomu, že jsem do jednotlivých oblastí teprve pronikala, mohla jsem lépe identifikovat synergie a třecí plochy, které nebyly na první pohled vidět. Pomohlo mi to lépe nastavit fungování oddělení a podpořit efektivitu celého sjednocení kompetencí.


Co vás nejvíce motivuje ve vašem pracovním životě? 

Vidět mnou navržené a zavedené řešení fungovat v praxi. Když něco promýšlíte ze všech stran, upravujete to, nasadíte, ono to opravdu dobře funguje a konečný zákazník je spokojený, tak mám pocit dobře odvedené práce, což mě žene zase dál. 


Je podle vás potřeba mít kolem sebe dostatek ženských vzorů? V čem byste vy sama chtěla být vzorem?

Ženské vzory jsou rozhodně potřeba. Jsou zdrojem inspirace i motivace. Nemusí se přitom jednat jen o ženy v těch nejvyšších pozicích. Pro mě jsou velkým vzorem i kolegyně, které na sobě pracují, jdou si za svým cílem nebo třeba úspěšně zvládly skloubit soukromý a pracovní život. Když je vidím, říkám si: když to jde u nich, tak proč by to nešlo u mě? A mám hned o jeden hnací motor ve svém životě navíc. Kdyby se jednou někdo takhle podíval na mě a řekl by si to samé, bude mi ctí.     


Jak podporujete rozvoj ženského leadershipu ve svém pracovním prostředí? 

Mám to štěstí, že jsem v NN mohla spoluzakládat iniciativu pro podporu diverzity a inkluze. Jedná se o projekt, v jehož rámci nám vedení dává mandát k prosazování jednotlivých kroků zlepšujících naše pracovní prostředí. Jednou z podpůrných aktivit je i ženský rozvojový program Flowing, na jehož třetí běh se aktuálně těšíme. V rámci Flowingu mají naše zaměstnankyně možnost rozvinout nejen své leadershipové schopnosti, ale i další soft a hard skills, jako je například finanční gramotnost nebo znalost nejrůznějších počítačových programů. Jsem velmi hrdá na to, že Flowing pomohl hned několika účastnicím ke kariérním posunům, a to včetně manažerských pozic.


Jaké vlastnosti, které máte, jsou pro vaši profesi nejpraktičtější? A jsou vlastnosti, které se naopak snažíte spíše upozaďovat?

Baví mě řešit problémy, promýšlet nejrůznější scénáře a možnosti interpretace. Ve světe práva a mojí agendy kontroly dodržování povinností je to velice užitečná vlastnost, protože díky ní ani při každodenní práci neztrácím svoje „flow“. S tím je spojeno i to, že mám ráda věci vyřešené hned – rychle a prakticky. Nejde to ale vždy, protože někdy řešení prostě potřebují svůj čas. Musím si proto občas připomínat, že jsou zkrátka věci, které je nutné nechat nejdříve uzrát.


Jak se stavíte k profesním výzvám? Vyhledáváte je? Nebo si spíše vyhledávají výzvy vás?

Výzvy mám ráda a nezaleknu se jich. Líbí se mi, že mě vždy někam posunou a naučím se něco nového. Někdy vyhledám já je, jindy je to zase naopak. V současnosti si mě našla výzva nejhezčí, a tou je mateřství.


Jak hodnotíte nastavení mateřské a rodičovské dovolené v Česku? 

Jedná se pro mě o velice aktuální téma, kterému se mám v plánu v roce 2024 aktivně věnovat. Z mého pohledu současné nastavení vůbec nereflektuje, že jsou ve společnosti rodiče, kteří mají zájem o zpětné zapojení do pracovního života i dříve než po třech letech od narození dítěte. Vím to, protože já k těmto rodičům patřím a právě to řeším. Schází nám ucelená infrastruktura péče o dítě mladší tří let. Možnosti, které má dnes rodič k dispozici, jsou limitované a většinou tak nákladné, že se rodičům dřívější návrat do práce vůbec nevyplatí. Proto v rámci iniciativy diverzity a inkluze v NN v současnosti diskutujeme možnost zavést takzvaný rodičovský program pro ty zaměstnance, kteří by se rádi vrátili zpět dříve. NN má zájem tyto zaměstnance podpořit a pomoci alespoň s částečným krytím nákladů za péči o dítě. 


Jak podle vás více zapojit muže i do debat nad tématy, která rezonují mezi ženami ve financích?

Osobně si myslím, že je prostě třeba tyto debaty vést aktivně a často. Narážím na to, že muži některé problémy nevidí, protože se s nimi nesetkávají, nebo je za problém vůbec nepovažují. Nad rezonujícími tématy proto ráda vedu debaty s mými mužskými kolegy, klidně s kávou v ruce. Beru to jako součást mé pozice ambasadora diverzity a inkluze a zároveň jako mé přispění k budování lepšího pracovního prostředí v NN. Zároveň v rámci iniciativy organizujeme i nejrůznější workshopy a školení, kde je vždy vyhrazen náležitý prostor pro diskusi a vzájemné pochopení.  


Je podle vás cestou k rovnému odměňování mužů a žen zveřejňování mezd na konkrétních pozicích?

Domnívám se, že není důvod nebýt v tomto ohledu transparentní. Pokud bychom spolu o mzdách více mluvili, pomohlo by to zejména ženám lépe vnímat hodnotu svojí práce a přestat se podceňovat, což je zároveň jedním z důvodů genderového „wage gapu“. 


Jaké aktivity vám pomáhají udržet si energii pro náročné profesní období? 

Považuji za důležité vědět, co mi energii vybíjí a co naopak dodává. Já čerpám energii z úspěšných řešení problémů, což je při mé práci výhoda. Ale dobíjet baterky by si člověk měl i z mimopracovních aktivit – z rodiny a koníčků. Já jsem vášnivou cestovatelkou a ze svých cestovních zážitků žiju vždy ještě dlouho. A když už to nejde, potěší mě dobrá večeře v asijské restauraci.Kommentare


bottom of page