top of page

Kateřina Kroupová: Ženy jsou v nejvyšších pozicích žádané, ale ne vždy se odhodlají něco obětovat

Doba ženám stále více nahrává a ony se mohou prosadit, pokud budou samy chtít a smíří se s tím, že nic není zadarmo. Tak vidí dnešní příležitosti jedna ze 131 inspirativních žen ve světě financí – Kateřina Kroupová, která vede compliance oddělení v Generali Česká pojišťovna. Sama se během dosavadní kariéry nejobtížněji vypořádávala s okolnostmi, které nemohla sama ovlivnit, o kterých rozhodovali jiní a jinde. “V tom je práce pro finanční korporace typická, kontinuální změna. Mým způsobem boje je nebojovat, ale přemýšlet, připravit se a vytěžit ze změny co nejvíce a vždy zůstat na vlně,” říká v rozhovoru pro #FinŽeny.

Patříte ke skupině 131 inspirativních žen ve světě financí. Čím byste vy osobně chtěla inspirovat své okolí?

Věřím, že když má člověk předpoklady, vnitřní sílu a vůli, pak může uspět v čemkoli. Zejména mladé lidi bych chtěla motivovat k tomu, aby byli od začátku své kariéry aktivní, zvídaví a otevření, aby jen pasivně nečekali, že k nim úspěch přijde sám, aby si stanovovali cíle a šli za nimi, věřili si a investovali energii k jejich dosažení. A nebáli se výzev.


Čím se podle vás vyznačuje ženský leadership?

Ženy více naslouchají a využívají empatii, současně jsou aktivnější, ale také plánují a zvažují své další kroky, vědí, jak pracovat s motivací a emocemi lidí, jak efektivně navazovat a udržovat pracovní vztahy, jak lépe dosahovat kompromisů a vyhýbat se konfliktům. Na druhou stranu, když je potřeba, umí být i tvrdé, nekompromisní a bojovné a zcela se v tom vyrovnají mužům. Alespoň ty, které znám já.


Jak hodnotíte celkové zastoupení žen v oboru, ve kterém působíte?

Přiměřené příležitostem. Ženy by měly mít rovnocenné šance a podmínky, ale výsledný výběr by měl stát na schopnostech nikoli na tom, zda jste žena nebo muž.


Co je podle vás třeba udělat pro to, aby se mohly ženy ve světě financí častěji prosadit i na nejvyšších pozicích?

Vidím to tak, že pokud budou ženy chtít, tak se v nejvyšších pozicích prosadí. Současná doba ženám stále více nahrává, podmínky se narovnávají, ženy jsou v nejvyšších pozicích chtěné. Na druhou stranu musí i sami chtít, věřit si a smířit se s tím, že budou muset i něco obětovat. A k tomu se ne každá odhodlá.


S čím jste musela během dosavadní kariéry nejvíce bojovat?

Nejobtížněji se člověk vypořádává s okolnostmi, které nemůže sám ovlivnit, o kterých rozhodují jiní a jinde a které se velmi těžko předvídají. V tom je práce pro finanční korporace typická, kontinuální změna. Mým způsobem boje je nebojovat, ale přemýšlet, připravit se, vytěžit ze změny co nejvíce a vždy zůstat na vlně.


Máte už osvědčený postup, jak vybruslit ze „srážky s příliš velkým egem“?

Naslouchat, být racionální a zcela vynechat emoce.


Umíte přiznat chybu? A umíte konstruktivně upozornit na chybu své kolegy?

Ano, je chyba si chybu nepřiznat, nebo přemýšlet, kdo jiný za ni může. U kolegů záleží na okolnostech, ale snažím se.


Jak velkou roli hraje v přístupu k vaší práci empatie? A našla jste ideální xxx

Empatie hraje zásadní roli, pomáhá porozumět lidem a když někomu rozumíte, lépe se s ním domluvíte.


Máte recept pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

Ano, rovnováha je moje priorita. Práce je důležitá, ale neměli bychom jí obětovat svůj osobní život, rodinu, zdraví a sny... Každá etapa života se promítá i do pracovního nasazení a díky tomu, že se v současné době podporuje i práce z domova, můžeme lépe kombinovat svůj osobní i pracovní život a nepřicházet o to, čeho bychom mohli v budoucnu litovat…


Pokud spolupracujete s nastupující generací, v čem vidíte její lepší připravenost pro úspěšnou profesní dráhu ve světě financí? A v čem naopak jistý deficit?

Lepší připravenost vidím v tom, že umí lépe pracovat s informacemi, moderními technologiemi, jsou skvěle jazykově vybavení, mají více sebevědomí a ambicí. Deficit, se kterým se setkáváme, je nedostatek aktivity oproti velkému očekávání. Vnímáme i určitou netrpělivost a nedostatek pokory a sebereflexe, nelze očekávat kariérní posun a ohodnocení ihned bez zkušeností a odbornosti. Pokud ale těmito nedostatky netrpí, pak jsou velkým přínosem do týmu a rádi podpoříme v pravý čas i jejich kariérní růst.


Kateřina Kroupová působí jako Compliance ředitelka v Generali Česká pojišťovna. V rámci Compliance kontrolní funkce Kateřina řídí kolegy nejen v Česku a na Slovensku, ale i na úrovni CEE regionu, kde ve svém dlouholetém působení vybudovala silný compliance tým. Zajímá se o moderní IT technologie, jejich využitelnost v rámci automatizace procesů, o téma udržitelnosti a možnosti inovací v této oblasti.Comments


bottom of page