top of page

Martina Lambert: Doba se změnila, ale předsudky nezmizely zcela

Zkušená manažerka Martina Lambert vedla nejen marketing a komunikaci v předních finančních institucích. Nyní řídí marketingovou a interní komunikaci v zajišťovně VIG Re. Již 13 let také působí jako byznysová mentorka pro talentované manažerky, kterým pomáhá v jejich osobním i profesním růstu. „Kromě profesních kvalit se snažím být vzorem i v normálním lidském přístupu. Věřím, že je důležité být autentická,“ říká manažerka, která se v loňském roce dostala do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny.


FinŽeny 131 Přehled - Martina Lambert VIG RE

Když se ohlédnete, co byla vaše největší dosavadní profesní výzva?

Zažila jsem mnoho profesních změn a výzev, z nichž každá mi pomohla růst a posunout se. Za každou změnu, a to i tu negativní, jsem teď moc ráda, i když jsem si to tehdy vážně nemyslela. Jednou z největších výzev na počátku mé kariéry v bankovnictví bylo bezpochyby období, kdy jsem pracovala pro banku, která procházela změnou vlastníka. Celá firemní kultura se změnila, vedení se obměnilo a obchodní strategie se radikálně přehodnotila. Využila jsem své zkušenosti z marketingu a komunikace a pomohla jsem s integrací obou firemních kultur. Nebylo to jednoduché, ale s trochou snahy a trpělivosti se to podařilo. Další velkou výzvou pro mě byl moment, kdy jsem ke své profesní „škatulce“ marketingu a komunikace přidala v bance i řízení Divizí Operations/Provozu a Platebního styku. Musela jsem se vypořádat s předsudky lidí kolem sebe, včetně nových podřízených, kteří vnímali ženu z marketingu spíše jako expertku na reklamu než jako kompetentní manažerku. Soustředila jsem se na budování vzájemného respektu a otevřené komunikace. Byla jsem první šéf, který se k nim do kanceláře na dva týdny nastěhoval a dělal vše, co oni. Postupně jsem si získala jejich uznání. Tak jsem dokázala i sama sobě, že dokážu zvládnout i ty největší výzvy, pokud se jim prostě postavím.


Řekla byste, že profesní výzvy vyhledáváte, nebo si spíše vyhledávají výzvy vás?

Asi obé. Nesnáším nudu, jsem relativně netrpělivá, chci dodávat výsledky a plnit cíle. Věřím, že výzvy, změny a inovace nás v životě posouvají. Různě náročné situace, které jsem musela řešit, mi pomohly stát se silnější a odolnější. Zjistila jsem, že se dokážu adaptovat na změny, pracovat pod tlakem a řešit komplexní problémy. Komfortní zóna je sice příjemná, ale brání nám v rozvoji a objevování plného potenciálu. Teprve když se odhodláme ji opustit, můžeme dosáhnout skutečného pokroku. Umět pracovat v krizových situacích v klidu a s rozvahou se také hodí. Jsem přesvědčena, že tyto vlastnosti jsou pro jakéhokoliv manažera nebo manažerku v dnešním dynamickém světě nezbytné.


S čím jste musela během dosavadní kariéry nejvíce bojovat? 

Asi s neustálým překonáváním stereotypů a bořením bariér. Jako žena v oboru, který byl dříve tradičně vnímán jako mužský, jsem musela mnohokrát dokazovat, že jsem stejně kompetentní a silná jako moji kolegové. S radostí mohu říct, že v tomto ohledu se situace v posledních letech výrazně zlepšila. Společnost jako celek se posunula dopředu a velkou zásluhu na tom má i prostředí, ve kterém pracuji, lidé kolem mě a firemní kultura společností, pro které jsem pracovala nebo pracuji.


Přesto stále přetrvává tendence "škatulkovat" lidi a vnímat je spíše skrze jejich profesní historii než skrze jejich skutečné dovednosti a schopnosti. Například, pokud člověk pracuje jako účetní, panuje předsudek, že bude vždy pracovat ve finančním oboru. Toto vnímání omezuje profesní růst a brání lidem v rozvoji jejich plného potenciálu. Já osobně bojuji a budu bojovat proti stereotypům a bariérám, aby ženy i muži měli v profesním světě rovné šance a aby se každý mohl rozvíjet v souladu se svými skutečnými možnostmi a talentem.


Je podle vás potřeba mít kolem sebe dostatek ženských vzorů? A v čem byste vy sama chtěla být vzorem?

Bezesporu je důležité, aby ženy v profesním světě měly kolem sebe dostatek ženských vzorů. Viditelné příklady úspěšných žen v manažerských pozicích nám všem pomáhají bourat stereotypy a ukazují nám, že i jako ženy můžeme dosáhnout vrcholu v oblastech, které nás baví. Ale neomezujme se pouze na ženské vzory! Mužské vzory nám můžou ukázat zase jiné přístupy k práci, leadershipu a strategickému myšlení. Moji mužští šéfové a vzory sehráli v mém profesním životě naprosto klíčovou roli. Mnozí z nich byli silní a úspěšní, pevní ve svých zásadách a velice inteligentní. Díky nim jsem se toho hodně naučila.


Sama bych chtěla být vzorem ostatním ženám v tom, že lze skloubit profesní kariéru s osobním životem. Že lze, i jako žena a matka, dosáhnout ve finančním sektoru vysokých pozic. Zároveň se snažím aktivně už mnoho let podporovat další ženy i muže v jejich kariérním růstu a mentorovat je. Sdílení zkušeností a vzájemná podpora jsou klíčové pro profesní i osobní rozvoj. Kromě profesních kvalit se snažím být vzorem i v normálním lidském přístupu. Věřím, že je důležité být autentická, empatická, respektovat individualitu a budovat silné mezilidské vztahy. Pro mě je toto nesmírně důležité jak v práci, tak i v osobním životě.


Co je podle vás třeba udělat pro to, aby se mohly ženy ve světě financí častěji prosadit i na nejvyšších pozicích.

Mým cílem je inspirovat další ženy, aby se nebály jít si za svými sny a aby věřily ve své vlastní síly. Věřím, že ženy mají v bankovnictví i v dalších oblastech velký potenciál a že je důležité jim dát prostor a podporu, aby ho mohly plně rozvinout.


Potřebují k tomu však vhodné podmínky. Mezi ně patří flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova, dostupná a kvalitní péče o blízké, nejen děti, ale třeba i rodiče či prarodiče, mezi námi je mnoho lidí z tzv. „sendvičové generace“. Dále podpora sdílené rodičovské dovolené, různé firemní mentoringové programy, programy pro podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a další. Velmi důležitá je též osvěta a pozitivní příklady, podpora sebevědomí a ambicí žen. Prosazení žen do nejvyšších pozic totiž není jen záležitostí firemní kultury, dostupné infrastruktury a služeb a podpory rodiny. Samotné ženy se musí aktivně ucházet o kariérní růst a být připraveny na náročné úkoly a odpovědnost. 


Co vás nejvíce motivuje ve vašem pracovním životě?

Řekla bych, že mě nejvíce motivují lidi a smysl práce. Ráda pracuji s lidmi, ráda sdílím znalosti a zkušenosti s kolegy, ráda se od nich učím novinkám a jsem spokojená, když dokážeme táhnout za jeden provaz. Moc mě hřeje na srdci, když vidím, jak se posouvají v kariéře. Vědět, že jsem k tomu přispěla, je pro mě neskutečně naplňující. 


Pokud jde o smysl práce, s přibývajícím věkem je pro mě důležitější pracovat pro firmu s jasným posláním a vizí, se kterou se ztotožňuji. Vybrat si lidi, se kterými budu pracovat a trávit čas. Musíme sdílet stejné hodnoty a jsem ráda, že v mé současné práci ve VIG Re nejsou jen prázdnými slovy ve výroční zprávě, ale skutečně se jimi firma včetně vrcholového vedení řídí a žije. Je pro mě důležité vědět, že moje práce má smysl a pomáhá druhým, což v oblasti zajišťovnictví platí bezezbytku. V případě velkých světových katastrof zajišťovna kryje záda a pomáhá lidem v nouzi. Hnacím motorem je pro mě i pocit z dobře odvedené práce, uspokojení z dokončeného úkolu a dosažení cíle, radost kolegů je prostě super. A taky vidět je růst a posouvat jejich hranice. 


Kdy naposledy jste měla dobrý pocit z toho, že jste se v něčem překonala?

Z poslední doby a ze soukromé sféry to jsou dva momenty, oba jsou o koncentraci a odhodlanosti. Za prvé, freediving – potápění na nádech. Chytlo mě to, chodím trénovat s prima partou. Na nádech se potopím do hloubky osmi metrů a vydržím tam v klidu a pohodě -  jak kdy, je to o hlavě, ne o plicích. Ten pocit volnosti a harmonie pod vodou je naprosto úžasný. Dokázala jsem překonat svůj strach a posunout svoje fyzické i psychické hranice.


Za druhé, otužování: Další výzvou, do které jsem se pustila, bylo ukázat mému muži, že otužování je bezva. Můj muž chladnou vodu nesnášel, ale s mým nadšením se mu otevřela nová perspektiva. Postupně se odhodlával, až se jednou odhodlal a vstoupil se mnou do studené Jizery. Byl to pro něj velký triumf a já jsem na něj nesmírně hrdá. Otužování se stalo naším společným koníčkem, posiluje náš respekt a sdílenou radost z překonávání limitů. Stejně chci „inspirovat“ našeho syna.  


Jaké aktivity vám pomáhají udržet si energii pro náročné profesní období?

Nejvíce mi pomáhá sport či jiná fyzická aktivita. Unavit tělo a mysl něčím jiným než prací. Pak jsou to výlety s rodinou, otužování ve studené vodě a dostatek spánku, což se ne vždy povede. 


Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page