top of page

Michaela Dingová: I velmi schopným ženám chybí potřebná dávka mužského ega

Zkušená manažerka má za sebou více než dvacetiletou praxi v různých oblastech bankovnictví. Řídí se principem Lead by Example a ráda hledá inovativní řešení. Aktuálně působí na pozici výkonné ředitelky Řízení klientských vztahů ve společnosti Essox. „Svým lidem s humorem říkám, že mým cílem je nic nedělat. Mám pak obrovskou radost, když vidím, jak s každou aktivitou profesně rostou,“ říká manažerka, která se v loňském roce dostala do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny.


Michaela Dingová - 131 inspirativních #FinŽeny


Když se ohlédnete, co byla vaše největší dosavadní profesní výzva?

Dlouhá léta jsem se v Komerční bance specializovala na investiční bankovnictví, což je nesmírně zajímavá oblast, ale v rámci bankovnictví poměrně úzce zaměřená. Žila jsem ve své komfortní profesní bublině, řídila jsem skvělý seniorní tým, procesy i robustní kontrolní systém byly vyladěné. Uvědomila jsem si ale, že do důchodu mám ještě daleko, a řekla si, že změna je život. První nabídka přišla velmi rychle a osobně od generálního ředitele banky - řídit rozvoj spolupráce mezi společnostmi bankovní skupiny. Přijala jsem práci na pozici, která neměla s mojí dosavadní prací žádnou souvislost. Mými spolupracovníky byli ředitelé jednotlivých entit, každá ze společností měla svůj vlastní specializovaný byznys a já jsem řídila jejich spolupráci s Komerční bankou. Právě to byla rozhodně má největší profesní výzva, která mi ale umožnila velký osobní růst. Dnes už mě tedy jen tak něco nepřekvapí.


Jakou nyní před sebe stavíte významnou metu? 

V rámci ESSOXu nyní procházíme zásadní systémovou a procesní transformací. Rozhodli jsme se, že vyměníme veškeré již poměrně zastaralé back-endové systémy a nahradíme je jedním řešením, abychom zjednodušili naše procesy, zdigitalizovali je a získali jednotný pohled na naše klienty. Přizpůsobujeme se systému, ne systém nám. Procházíme tedy zároveň obrovskou kulturní změnou. ESSOX je malá společnost, téměř rodinného charakteru, kde přestává být kámen na kameni. 


Co vás nejvíce motivuje v pracovním životě? 

Motivují mě mí lidé. Mým cílem je, aby mezi sebou přirozeně spolupracovali v pozitivní atmosféře a aby táhli za jeden provaz. Jsem k nim také velmi otevřená – sdílím s nimi cíle a strategii společnosti. Potřebuji, aby chápali souvislosti a znali směr, kterým je třeba se ubírat. Vždy jim s humorem říkám, že mým cílem je nic nedělat. Mám pak obrovskou radost, když vidím, jak s každou aktivitou profesně rostou. Kdykoli ale něco začne fungovat, přijde nová výzva.


V čem se považujete za inovativní? A v čem spíše za konzervativní?

Být inovativní znamená být připravený. Umět se rychle přizpůsobit změnám. Tedy pozoruji, vnímám, přemýšlím a předvídám. Hledám inspirace. Snažím se držet krok s aktuálními trendy. Například voicebota jsme v ESSOXu spouštěli mezi prvními na trhu. Sama se tedy považuji spíše za inovátora, ale pokud byste se zeptali mých dětí, nejspíš vám řeknou, že jsem konzervativní. 


Co je podle vás třeba udělat pro to, aby se mohly ženy ve světě financí častěji prosadit i na nejvyšších pozicích? 

Vědět, kdo jsem. Vycházet ze sebe. Ženám často chybí potřebná dávka této sebestřednosti v dobrém slova smyslu, nemají takové ego jako muži. Přitom to jsou často velmi zdatné manažerky, které umí skloubit práci i rodinu, jsou velmi organizované, empatické, umí prioritizovat i improvizovat. Je ale zapotřebí podporovat jejich sebevědomí, kolikrát by možná stačilo říct „Ty na to máš. Jdi do toho!“. 


S čím jste musela během dosavadní kariéry nejvíce bojovat? 

Jsem netrpělivá a velmi zaměřená na cíl. Musela jsem se učit respektovat přístup, že vše má svůj čas.


Jaké aktivity vám pomáhají udržet si energii pro náročné profesní období?  

Vysokou pracovní zátěž kompenzuji pohybem. Sport, zejména cyklistika, je nedílnou součástí mého života a pomáhá mi si mentálně odpočinout a získat potřebný nadhled. Ráda také chodím na taneční hodiny nebo s dcerou do posilovny. Řídím se pravidlem „co mě nezabije, to mě posílí“, což si musím připomínat zejména na každoročním jarním soustředění na Mallorce s cyklistickým týmem, ve kterém jezdí mé děti.


Jakou dovednost byste si chtěla osvojit? 

Chtěla bych umět vytvářet webové stránky a aplikace. Vytvořit si vlastní UX/UI design, pracovat s html jazykem, vytvářet CSS kódy. Do tohoto světa jsem nakoukla před pár měsíci a opravdu mě to bavilo. Díky kurzu programování jsem si za tři měsíce vytvořila vlastní webové stránky. Ráda bych v tomto ohledu byla ještě zdatnější, rozhodně si plánuji více rozšířit obzory dalšími kurzy.


Je podle vás cestou k rovnému odměňování mužů a žen zveřejňování mezd na konkrétních pozicích? 

Zveřejňování mezd jako lék na rovné odměňování mužů a žen vnímám jako velmi kontroverzní téma s diskutabilní přidanou hodnotou. Já osobně odměňuji své podřízené dle jejich schopností, nikoli dle pohlaví. Žena v mém týmu tedy rozhodně může mít vyšší finanční ohodnocení než muž. Je odpovědností každého manažera zajistit, aby mzda jeho podřízených spravedlivě odpovídala odvedené práci. A pokud existují „historicky zděděné“ rozdíly, pak je jeho úkolem je umět vyřešit.


Dá se na českých školách získat odpovídající vzdělání, které vás připraví pro cestu na vrchol finančního světa? 

Začala bych od základu, a tím je finanční gramotnost, tedy schopnost rozumět financím a umět je spravovat. To je naprosto nezbytná součást každodenního života. Byť je tento předmět již nějakou dobu povinnou součástí vzdělávání na základních a středních školách, české školství si k němu cestu pořád hledá. Velmi vítám aktivitu České bankovní asociace pod názvem Bankéři do škol, i když to je pouze pomyslná kapka v moři. Kvalitní vstupenku do finančního světa lze tedy získat až na výběrové vysoké škole, což je za mě málo.


Comments


bottom of page