top of page

Olga Řehořková: Cvičím a běhám, i když se mi nechce. Nikdy toho nelituji

Partnerka Audit and Assurance services v PwC Czech Republic Olga Řehořková má v tuzemské divizi nadnárodní firmy na starosti oblast strategie globální diverzity a inkluze. V této roli se snaží posouvat stávající úspěšné projekty a zavádět nové ve prospěch zlepšení firemního prostředí. Vavříny však nechce jen pro sebe. “Snažím se upozadit své zásluhy a vyzdvihnout přínos týmu, který na projektech pracoval,” říká manažerka v seriálu rozhovorů Fórum #FinŽen.


Fóra FinŽeny - Olga Řehořková

Máte recept na to, jak si úspěšně říct o zvýšení platu?

Nejprve je třeba zamyslet se nad svou přidanou hodnotou a sepsat si argumenty. Pokud je to možné, kvantifikovat svůj přínos pro společnost a porovnat svůj požadavek s realitou trhu. Jestliže to vychází, není důvod nezkusit si říci o přidání.


Jakých pravidel se držíte, když chcete dobře prezentovat výsledky své práce?

Většinou se snažím upozadit své zásluhy a vyzdvihnout přínos týmu, který na tom pracoval. Podle toho, pro koho prezentuji, formuluji přidanou hodnotu, kterou tím získává.


Kolik prostoru v rámci času určeného práci věnujete sebevzdělávání?

Dohromady zhruba čtyři týdny za rok.


Dáváte přednost ústní nebo písemné komunikaci?

Jednoznačně ústní.


Pokud byste měla jmenovat jednu vlastnost, bez které se neobejde dobrý lídr, která by to byla?

Umění naslouchat.


Když řešíte nástupnictví, které charakteristiky potenciálního kandidátka či kandidátky jsou pro vás klíčové?

Motivace, zápal pro věc a důvěryhodnost.


Máte zkušenosti s mentoringem? Pokud ano, jakou roli měl mentoring ve vašem kariérním růstu? 

Každý rok spolupracuji s jedním až dvěma mentory. Střídám je. Vliv mají velký, například mi pomohli utřídit myšlenky o dlouhodobých cílech, kam chci já směřovat,  a jak netříštit pozornost. Dále oceňuji, že sdílí svou zkušenost s podobnými situacemi a jejich řešením. Důležitý přitom byl jejich odstup a nezaujatost.


Jaké tipy byste sdílela s ženami, které se snaží zlepšit svůj time management?

Odpovídat na emaily či zadání pokud možno hned. Tedy drobné úkoly či odpovědi nenechávat na potom, nedávat na “to do list”. Totéž platí pro věci, které lze delegovat. Na později skutečně odkládat jen věci, nad kterými se musím zamyslet a potřebují odstup. 


Jak pracujete se svou energií v průběhu dne / týdne?

Chodím cvičit a běhat. I když se mi nechce. Mám to jako čištění zubů. Nikdy jsem toho nelitovala. 


Comments


bottom of page