top of page

Work-life balance je předpoklad úspěchu v práci i doma

Senior manažerka ve společnosti Visa pro oblast Consulting and Analytics pro Česko, Slovensko a Maďarsko Viktória Kolesárová má bohaté zkušenosti s působením v oblasti bankovnictví. Před nástupem do Visa zastávala pozici vedoucí korporátního rozvoje v Raiffeisenbank Česká republika. „Ráda experimentuji s novými nápady a technologiemi. Inovace je klíčová pro udržení konkurenceschopnosti v rychle se měnícím světě,“ říká manažerka, která byla v loňském roce zařazena do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny


Viktoria Kolesárová - Přehled 131, FinŽeny

Co vás nejvíce motivuje ve vašem pracovním životě?

Možnost neustálého učení a růstu. Mám ráda výzvy a nové projekty, které mi umožňují hledat řešení složitých problémů a vidět výsledky mé práce. Také mě motivuje práce s týmem talentovaných lidí, kteří mě inspirují a podporují.


Jaké vlastnosti, které máte, jsou pro vaši profesi nejpraktičtější? A jsou vlastnosti, které se naopak snažíte spíše upozaďovat?

Za klíčovou považuji schopnost analyzovat složité problémy a najít efektivní řešení.

Jsem schopná srozumitelně a jasně sdělit své myšlenky a nápady, což je v consultingu nezbytné. Podstatná je také flexibilita, protože consulting často zahrnuje práci na různých projektech s různými týmy, takže schopnost přizpůsobit se různým situacím je velmi užitečná.


Co je podle vás třeba udělat pro to, aby se mohly ženy ve světě financí častěji prosadit i na nejvyšších pozicích?

Podle mého názoru je to mix několika opatření. Poskytnutí flexibilních pracovních podmínek může pomoci ženám lépe sladit profesní a osobní závazky. Dále je důležité poskytovat příležitosti pro vzdělávání a školení, které pomáhají ženám získat dovednosti a znalosti potřebné pro postup na vyšší pozice. A konečně mentorství a sponzorství. Ženy by měly mít přístup k mentorům a sponzorům, kteří je mohou podporovat a poskytovat jim příležitosti k růstu a postupu.


V čem se považujete za inovativní? A v čem spíše za konzervativní?

Považuji se za inovativní v přístupu k řešení problémů. Ráda experimentuji s novými nápady a technologiemi, které mohou zlepšit efektivitu a produktivitu mé práce. Myslím, že inovace je klíčová pro udržení konkurenceschopnosti v rychle se měnícím světě. Za konzervativní se považuji v otázkách etiky a hodnot. Věřím, že je důležité udržovat vysoké standardy profesionálního chování a dodržovat zásady spravedlnosti a integrity.


Je podle vás potřeba mít kolem sebe dostatek ženských vzorů? A v čem byste vy sama chtěla být vzorem?Ženské vzory mohou inspirovat a motivovat jiné ženy, ukázat jim, co je možné dosáhnout a jak překonat překážky a výzvy, se kterými se mohou setkat. Zároveň bych neopomíjela ani možnost učit se u mužských kolegů, diverzita je pro úspěch klíčová. Sama bych ráda byla vzorem v oblasti profesionálního růstu a neustálého učení. Chci ukázat, že je možné dosáhnout úspěchu prostřednictvím tvrdé práce, odhodlání a neustálého zlepšování sebe sama.


Pokud spolupracujete s nastupující generací, v čem vidíte její lepší připravenost pro úspěšnou profesní dráhu ve světě financí? A v čem naopak jistý deficit?

Nastupující generace je už od mládí vystavena technologiím, což je velkou výhodou ve světě financí. Jsou technologicky erudovaní, adaptabilní a rychle se učí nové dovednosti, což je pro finance klíčové. Deficit by snad mohl být v tom, že příslušníci Generace Z mají tendenci očekávat rychlé výsledky a pokrok v kariéře, což může vést k frustraci, pokud se věci nevyvíjejí tak rychle, jak by si přáli.


S čím jste musela během dosavadní kariéry nejvíce bojovat?

S vyvážením pracovních a osobních závazků. Pro dosažení úspěchu v obou oblastech je důležité najít správnou rovnováhu.


Máte recept pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

To je individuální. Co funguje u jednoho, nemusí nutně fungovat u druhého. Nicméně pro mě bylo klíčové naučit se říkat „ne“ a věnovat víc své kapacity plánování a organizaci jak v práci tak doma.


Jak velkou roli hraje v přístupu k vaší práci empatie? 

Velmi významnou. Vnímání a chápání emocí a názorů ostatních mi pomáhá lépe se orientovat v různých pracovních situacích a umožňuje mi efektivněji komunikovat a spolupracovat s kolegy i klienty.


Comments


bottom of page