top of page

Vratislava Šestáková: Svou vnitřní diskuzi musím vést konstruktivně, objektivně a beze strachu

V dosavadní kariéře nejvíce bojovala Vratislava Šestáková sama se sebou. Za jednu z elementárních dovedností manažerů pak považuje empatii. “Za ta léta práce a někdy i dřiny jsem zjistila, že se dokážu nadchnout pro cokoliv, co mi dává smysl a možnost uplatnit své dovednosti. Mou metou je, abych tento pocit neztratila,” říká v rozhovoru expertka, která působí jako Senior Manager Commercial Back Office v Moneta Money Bank. Jaký má manažerka, která byla v loňském roce zařazena do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny, recept na vyvážený pracovní a rodinný život? “Sdílení soukromého a pracovního kalendáře. Posílám si sama sobě schůzky a termíny důležitých aktivit,” popisuje.Když se ohlédnete, co byla vaše největší dosavadní profesní výzva?

Není jednoduché na to odpovědět. Každá změna pozice nebo velký projekt s sebou nese něco neznámého, něco nového, co ve mně vždy vyvolá velký respekt. Nikdy ale nezapomenu na moment, kdy jsem v roce 2006 nastoupila do GE Money. Byla to pro mě velká změna. Přišla jsem z farmacie do bankovnictví, ale především na svou první manažerskou pozici. Ten pocit a určité pochyby spojené s očekáváním a zvědavostí si pamatuji dodnes.


Jakou nyní před sebe stavíte významnou metu?

Ve svém věku, skutečném i profesním, nemám již touhy po konkrétních pozicích. Chci na sobě pracovat, rozvíjet svou odbornost, rozšířit kompetence a stát před nějakou větší výzvou. Za ta léta práce a někdy i dřiny jsem zjistila, že se dokážu nadchnout pro cokoli, co mi dává smysl a možnost uplatnit své dovednosti. Mou metou je, abych tento pocit neztratila a cítila se naplněná v každé budoucí práci, na každé další pozici.


Co vás nejvíce motivuje v pracovním životě?

Je to vlastně úspěch, ale časem se mění moje vnitřní kritéria, co to úspěch je.


S čím jste musela během dosavadní kariéry nejvíce bojovat? 

Sama se sebou. Nenechat se ovlivnit negativními postoji třeba i rodiny nebo přátel, vést svou vnitřní diskuzi konstruktivně, být k sobě objektivní a nebát se pokračovat v tom, co mě naplňuje a dává mi smysl.


Které z vašich vlastností jsou pro vaši profesi nejpraktičtější? A jsou vlastnosti, které se naopak snažíte spíše upozaďovat?

Pro mou práci vnímám jako velice praktickou a důležitou empatii, logické uvažování, analytické schopnosti, rozhodnost a klid v projevu a komunikaci. Jsem srozumitelná a otevřená. To, co musím občas tlumit nebo upozadit, je temperament, abych nepřeválcovala svou energií okolí.


Jak velkou roli hraje v přístupu k vaší práci zmíněná empatie? 

Pohled očima druhého mi dává šanci rozvíjet lidi kolem sebe a také posouvat své dovednosti chápání a porozumění. Bez pochopení problému z více stran může dojít k destrukci vztahů, procesů. Pro manažera či leadera je to jedna z elementárních dovedností.


Jak jste se naučila pracovat se stresem? 

Pozvolna. Nemám jednu metodu, celý život se to učím. Mimo jiné jsou dobrými učiteli moje děti. Jsou jiná generace, mají své stresy, ale jinak s nimi pracují. Možná je to o sebevědomí mladší generace. V každém případě mi pomáhají a jsou pro mě určitým vzorem. Pro mě je důležité a vždy mi pomohlo mít další zájmy, mít koníčky, přátele. To vše jsou komponenty harmonizace mých pocitů a prožitků a stres se tak stává méně nebezpečným.


Jak se stavíte k profesním výzvám? Vyhledáváte je? Nebo si spíše vyhledávají výzvy vás?

Pokud se dívám na profesní výzvy v rámci své aktuální pozice, tak jsem v této oblasti opravdu aktivní. Snažím se hledat prostor pro zlepšení a změnu. Vytvořím si nějakou představu a cíl a stane se výzvou dokázat je naplnit. Co se týká výzev spojených se změnou pozice, v tom jsem s aktivitou ustala. Poslední výzva přišla sama v roce 2021 a stále mě to baví, mám se kam posouvat.


Máte recept pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

Mám velkou výhodu, že jako matka tří dětí jsem vždy musela umět skloubit rodinu a práci. Nebylo to vždy lehké, a ne vždy jsem měla čas na vše, co jsem chtěla po práci stihnout. Pokud se chcete profesně rozvíjet, musíte občas posunout stranou výlet s kamarádkou nebo zumbu. Vždy mi ale funguje nějaké časové ohraničení období, kdy to tak je. Poté přijde zase větší rovnováha. Další velice efektivní způsob, jak udržet rovnováhu, je sdílení soukromého a pracovního kalendáře. Posílám si sama sobě schůzky a termíny důležitých aktivit.


Je podle vás potřeba mít kolem sebe dostatek ženských vzorů? A v čem byste vy sama chtěla být vzorem?

Pro mě je stejně důležité mít kolem sebe ženské i mužské vzory. Každá silná osobnost a úspěšný člověk je něčím inspirativní. Sama se snažím být vzorem v přístupu – brát věci a situace racionálně, být lidská, přesto věnovat energii tomu, co dává smysl, a nenechat se vykolejit nebo odradit.


Jak podporujete rozvoj ženského leadershipu ve svém pracovním prostředí?

Kromě aktivní práce s kolegyněmi a času, který věnuji jejich rozvojovým potřebám, se angažuji v pracovní skupině Monety s názvem MON FAIR. Naším cílem je podporovat kulturu společnosti. Vytváříme prostředí rovných příležitostí pro zaměstnance v různých životních a zdravotních situacích a také v oblasti genderové rovnosti. Naší vlajkovou lodí je právě Rozvojový program pro ženy, kterého jsem součástí, a to jak na straně účastníka, tak i sdílením vlastních zkušeností s manažerskými tématy na diskusních fórech. 


Co je třeba obecně udělat pro to, aby se mohly ženy ve světě financí častěji prosadit i na nejvyšších pozicích?

Pokud se podívám na vývoj posledních let, je ta situace stále lepší. Ženy ve vysokých funkcích jsou více vidět na různých platformách komunikace. Jsem za to ráda, a právě i projekt #FinŽeny je jedním z příkladů, jak lze ženám pomoct. Sdílení a podpora napříč organizacemi je dle mého ta správná cesta. Druhou částí je pak práce uvnitř jednotlivých společností, rozvojové programy zaměřené na ženy, komunikace uvnitř organizace o těchto otázkách a samozřejmě s představiteli nejvyššího vedení. V tom máme v Monetě velké štěstí, že právě podpora rozvoje žen je jedním z našich témat.


Jak hodnotíte nastavení mateřské a rodičovské dovolené v Česku?

Osobně si myslím, že v Česku je velká svoboda v tom, kdy se maminka do práce vrátí a zda se do rodičovské zapojí také otec dítěte. Délka doby, po kterou je maminka podporovaná dávkami, patří mezi ty delší v celosvětovém srovnání. Samostatnou otázkou je pak finanční stránka. Nicméně vnímám nastavení v Česku jako vstřícné a rozhodnutí o prioritách, zda být s dítětem déle nebo mít vyšší rodičovský příspěvek, je na každém rodiči. 


Je podle vás cestou k rovnému odměňování mužů a žen zveřejňování mezd na konkrétních pozicích?

Pokud se bavíme o úvahách sdílet informaci o mzdě kolegů na stejných pozicích ve firmách, mám k tomu rezervovaný přístup, a to proto, že konkrétní mzda je často v přímé souvislosti s kvalitou práce, výkonem a zkušenostmi. Sdílení těchto informací by spíš mohlo uškodit než pomoci při budování firemní kultury. Na stranu druhou je obecně známo, že ženy mají na stejné pozici v průměru nižší plat než muži. A to je věc jiná. Tato srovnání průměrů mohou pomoci cílit naše snahy o srovnání mezd, takže toto mi smysl dává.


Pokud spolupracujete s nastupující generací, v čem vidíte její lepší připravenost pro úspěšnou profesní dráhu ve světě financí? A v čem naopak jistý deficit?

U mladých lidí vidím větší míru sebevědomí a orientaci v technologiích, o kterých se nám v jejich věku ani nezdálo. Jsou velice dobře vybaveni technicky, mají často zdravý názor na finanční situaci v naší zemi. Přemýšlí o budoucnosti, jak naše současná ekonomika ovlivní jejich životy.  Deficit vidím především v menší míře trpělivosti, tak trochu černobílém vidění světa a někdy až lehké aroganci. To je někdy vidět na tom, že se moc neptají čistě proto, že si myslí, že to není potřeba. Je to dáno přirozeně také tím, že člověk potřebuje nabrat zkušenosti, aby do rovnice vložil všechny proměnné.


Dá se na českých školách získat odpovídající vzdělání, které vás připraví pro cestu na vrchol finančního světa?

Domnívám se, že ano. Velice si vážím českého školství, ale není to jen školství, co pomáhá cestě na vrchol. Celkově je potřeba věnovat energii pro utváření názorové kultury, podporovat růst zájmových aktivit a rozvoj komunit. Sociální odpovědnost a pochopení problematiky různých skupin obyvatel v různých sociálních a názorových situacích jsou pro manažery v jakékoli organizaci stejně důležité jako jejich odborná příprava a studium.


Jaký úspěch z poslední doby vám udělal ryzí radost?

Je jich hned několik, nicméně ryzí radost z lidského pohledu je pro mě integrace několika matek zpět do oddělení, která mám na starost. Získali jsme odbornice, velice loajální a pracovité kolegyně zpět. Díky našim podpůrným benefitům v Monetě pro návrat rodičů z mateřské nebo rodičovské dovolené je to pak vzájemná harmonie mezi přínosem pro organizaci a pro zaměstnance.


Které aktivity vám pomáhají udržet si energii pro náročné profesní období?

V poslední době je to asi nejvíc práce na zahradě. Teď v zimním období se zase věnuji renovaci starožitného nábytku. Nejde o nic velkého. Ale vdechnout nový život nádhernému sedmdesátiletému kousku z díla nábytkového designéra Jindřicha Halabaly mi dodává energii a naplňuje mě radostí.

Comments


bottom of page