top of page

Kvóty nejsou dokonalé, ale jsou univerzálním ano pro ženy ve vedení firem, říká Jan Juchelka

Mají své zastánce i odpůrce, ale Evropská unie po letech debat směřuje k jejich zavedení a některé členské státy už taky samy učinily. Kvóty na zastoupení žen ve vedení firem dělí i nejvyšší šéfy českého finančního světa, ukázalo vyjímečné setkání #FinŽeny & CEOs, při němž generální ředitelé tuzemských bank a pojišťoven odpovídali na otázky #Finženy. Stoupencem kvót je předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. "Já jsem zvedl ruku pro kvóty, protože zde v diskusi není nabízeno žádné jiné opatření, a je to univerzální "pro" ve prospěch žen," prohlásil s tím, že kvóty pro něj představují alespoň nějaký systém, který jim otevírá cestu.

V Komerční bance dnes pracuje celkově 61 procent žen, nejnižší pozice vedoucích týmu jsou jimi obsazeny z 56 procent. S růstem pyramidy řízení ovšem podíly řídnou a v představenstvu jakožto nejvyšším orgánu společnosti je pouze Jitka Haubová. "Jsem šťastný, že Jitku v představenstvu máme, je to první žena v představenstvu v historii KB, "přiznal Jan Juchelka. Během dvouhodinového setkání ale nastínil také své představy, jak zástupkyním opačného pohlaví pomoci dostat se dál a výš. Není podle něj vrchnostenskou rolí mužů přijmout mezi sebe ženy do manažerských týmů, cílem by mělo být uspořádání, v němž každý bude mít stejnou šanci. "Nemusí v tom být kvóty, ale musí v tom být vědomé rozhodnutí, že to takto nastavíme," dodal.


Diverzita jako součást systému

Samotná Komerční banka nemá podle svého šéfa genderovou diverzitu jako nějaké ad hoc téma, které někdo musí vytahovat z klobouku na jednáních vedení banky. "My ho máme uvnitř svých systémů a při všech výběrových řízeních na manažerské posty jím procházíme, stejně jako procházíme nastaveným procesem při prodejích, poskytování hypoték nebo investicích do informačních technologií," uvedl Jan Juchelka.

Mezi konkrétními opatřeními zmínil povinnou přítomnost ženské kandidátky ve výběrových řízeních na seniorní manažerské pozice nebo vytváření podmínek pro to, aby rodiče na rodičovské dovolené, což jsou dominantně ženy, neztráceli kontakt se svým zaměstnavatelem. Právě rodičovská se jeví podle různých studií jako hlavní karambol v kariérách žen-matek. "Myslím, že je potřeba nastavit takový systém, ve kterém kdo chce, tak má být ať už na částečný úvazek nebo jiným způsobem v kontaktu se svou firmou. V Komerční bance na to dbáme a stoupá nám počet takto zapojených rodičů na rodičovském volnu z původních zhruba 10 procent někam 17 procentům," uvedl Juchelka. Systémově připraven by podle něj měl být pro rodiče také návrat do zaměstnání.


Odvaha navrtávat stereotypy

A co by mohly udělat ženy pro sebe navzájem? "Myslím, že si máte více pomáhat a působit na svoje okolí. Jste obrovskými vzory pro mladší kolegyně a kolegy a myslím si, že máte mít motivaci, odvahu, kuráž udělat jeden krok navíc a navrtávat ve firmách vlastně všechny ty stereotypy, které jsou z určité části historicky špatně," poradil Jan Juchelka. V západní Evropě žena leckdy ještě po druhé světové válce neměla hlasovací právo, a ještě v sedmdesátých letech musela v některých zemích žádat manžela o explicitní souhlas, když chtěla nakládat se společným bankovním účtem. Z tohoto titulu ženy prostě mají právo dosavadní systém dál navrtávat, míní Juchelka. To, že se spojují v projektech, jako jsou #FinŽeny, má podle něj i s ohledem na historické zkušenosti možná větší význam, "než si v tomto okamžiku vlastně umíme uvědomit".Comments


bottom of page