top of page

Jana Čurdová: Nezáleží na pohlaví, ale na kvalitě spolupráce

České pojišťovně je Jana Čurdová věrná celou svou kariéru, a byla tak i u jejího sloučení s Generali. Nyní jako seniorní manažerka řídí útvar se 140 zaměstnanci, jehož náplní je správa speciálních pojistných smluv, penzijních smluv a servisní podpora interní distribuční sítě a externích obchodních partnerů. „Při své práci kladu důraz na proklientský přístup, zjednodušování a inovace procesů zapojením automatizací, robotizací a moderních podpůrných nástrojů,“ říká manažerka, která byla v loňském roce zařazena do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny.Když se ohlédnete, co byla vaše největší dosavadní profesní výzva?

Velkou část své profesní kariéry jsem prožila v backoffice správy smluv. Pak přišla výzva převzít několik servisních týmů podporujících distribuční kanály. Sice jsem moc neváhala, ale je asi přirozené, že jsem měla obavu, zda novou roli zvládnu. Velmi rychle jsem se musela naučit, jak řídit provoz zaměřený na servis obchodu, který je v mnoha věcech podobný náročnému řízení práce na call centru. Výzvou i dnes je sledovat nové technologie, které budou rozvíjet a posouvat naše služby směrem k obchodu. S touto výzvou se pojilo i sloučení pojišťovny Generali s Českou pojišťovnou, což pro nás znamenalo velmi rychle se zorientovat v produktech a procesech obou pojišťoven, abychom dokázali podporovat obchodníka profesionálně, aniž by poznal změnu. Dnes musím říct, že jsem se v podpoře obchodu našla a těším se na nové výzvy, které přirozeně přijdou.


Co vás nejvíce motivuje ve vašem pracovním životě?

Mou největší motivací je práce jako taková. Jsem obklopena týmem, na který se mohu vždy spolehnout. Spolu s kolegyněmi a kolegy tvoříme sehraný tým. Víme, co a jak máme dělat. Máme možnost se neustále rozvíjet, přinášet inovace a zjednodušovat naše firemní procesy. Jsem ráda, že si také často dokážeme být sami sobě vzájemnou inspirací.


Je podle vás potřeba mít kolem sebe dostatek ženských vzorů? A v čem byste vy sama chtěla být vzorem?

Mít kolem sebe dostatek ženských vzorů může být pro některé z nás velmi inspirativní a podpůrné. Vidět úspěšné ženy ve vůdčích rolích může pomoci odstranit překážky a předsudky spojené s genderovými stereotypy. Pokud jde o mě, měla jsem a mám v roli nadřízených vždy spíše muže. A nikdy jsem to nevnímala negativně, ba naopak. Nezáleží na pohlaví, ale jak se vám s daným člověkem pracuje.

Osobně bych chtěla být tím, kdo své okolí inspiruje k pozitivním změnám a k lepšímu porozumění a respektu k sobě navzájem. Jsem člověk, který vyžaduje tvrdou práci, ale umím pochválit, pomoci, k lidem přistupuji s úctou a empatií.


Jak podporujete rozvoj ženského leadershipu ve svém pracovním prostředí?

Generali Česká pojišťovna je velmi aktivní v podpoře ženského leadershipu. A i já sama mám ve svém manažerském týmu zastoupeny převážně ženy. Jsem ráda, že jsem v loňském roce mohla dát příležitost dvěma z nich, které jsem zapojila do programu „Ženy v Generali“. Prostřednictvím tohoto programu mohou kolegyně rozvíjet své schopnosti a podílet se na společných aktivitách. Tuto formu rozvoje rozhodně vítám a plně podporuji. Dobrou zkušenost mám v rámci svého seberozvoje také s využitím mentoringu a zafungovala mi dobře také možnost sdílet zkušenosti s ostatními.


S čím jste musela během dosavadní kariéry nejvíce bojovat?

Práce se změnou. Naše společnost prochází poměrně rozsáhlými změnami, a ne vždy jsou tyto změny pracovníky vnímány pozitivně. Hodně energie pak člověk vnáší do vysvětlování, motivování.


Jaké své vlastnosti považujete pro svou profesi za nejpraktičtější? A máte vlastnosti, které se naopak snažíte spíše upozaďovat?

Mými klíčovými vlastnostmi jsou samostatnost, schopnost umět se rozhodnout, mít inovativní myšlení, velmi rychle se umět přizpůsobit změně a neustále hledat jednoduchá řešení. 

Upozadit bych pak měla, jak by asi řekli i mé kolegyně a kolegové, někdy velkou snahu o to, aby vše bylo perfektní.


Jak velkou roli v přístupu k vaší práci hraje empatie?

Věřím, že schopnost vcítit se do druhých a chápat potřeby lidí přispívá k vzájemné spokojenosti, produktivitě a výsledkům. Je důležité umět naslouchat a vzájemně se respektovat. Empatie tedy hraje u mě roli velkou.


Jak se stavíte k profesním výzvám? Vyhledáváte je, nebo si spíše vyhledávají výzvy vás?

Aktivně výzvy vyhledávám. Z každé takové výzvy se snažím čerpat inspiraci k inovacím a osobnímu růstu. Potřebuji výzvy, nemohla bych sedět na místě a neposouvat se.


Dá se na českých školách získat odpovídající vzdělání, které vás připraví pro cestu na vrchol finančního světa?

Jsem přesvědčená, že české školy mohou poskytovat kvalitní vzdělání v oblasti ekonomie, financí a podnikání, které vás může připravit na kariéru ve finančním světě. Jsou univerzity, které mají renomé a dobré programy. Osobně se domnívám, že je důležité kombinovat poznatky teoretické s praktickými zkušenostmi. Naše společnost navázala úzkou spolupráci například se Zemědělskou univerzitou a já sama mám ve svém útvaru několik studentů právě z této univerzity a pak studenty z Pedagogické fakulty UK nebo VŠE. Studenti u nás pracují na dohodu či zaměstnanecký poměr a mají možnost nahlédnout do světa pojišťovnictví a financí již při studiu. Následně se mohou rozhodnout, jakou cestou se po škole finálně vydají. Praxi mohou zužitkovat i při svých bakalářských a diplomových pracích. Velmi ráda jim pomáhám v roli konzultanta.


Jaký úspěch z poslední doby vám udělal ryzí radost?

Radost mně toho udělalo více. Podařilo se mi najít skvělou vedoucí jednoho z mých týmů. Zvládli jsme zpracovat více než jeden milion požadavků obchodníků a stovky tisíc penzijních správních požadavků. Kolegyně z mého týmu vyhrála cenu „Srdce Generali“. Většina situací, které mi dělají radost, je spojena s úspěchy mého týmu, na který jsem velmi hrdá.


bottom of page