top of page

Markéta Hruboňová: Když máte dostatek znalostí a zkušeností, pohlaví nehraje roli

Před nástupem do pojišťovnictví strávila Markéta Hruboňová řadu let v bankovnictví, kde mimo jiné pomáhala ustavit novou profesi interního auditora. Nyní má tuto oblast na starosti i v Generali České pojišťovně, kde působí na postu ředitelky útvaru interního auditu. Kromě toho se věnuje i aktivitám v radě Českého institutu interních auditorů a v radě pro praxi Provozně ekonomické fakulty v Praze. „Mou snahou je zkušenosti předat dál, pomáhat a motivovat začínající absolventy,“ říká manažerka, která se v loňském roce dostala do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny.


Markéta Hruboňová, Generali - 131 inspirativních

Je podle vás potřeba mít kolem sebe dostatek ženských vzorů? A v čem byste vy sama chtěla být vzorem?

Ženské vzory jsou strašně důležité a je jich v porovnání s muži výrazně méně. Je to situací ve společnosti, kdy muži měli v pracovní kariéře v minulosti dominantnější postavení. Sama jsem byla vychovaná rodiči v modelu „není důležité, co vystuduješ, stejně se budeš starat o rodinu“. A i v začátku mé kariéry patřil svět financí mužům. Vždy jsem se snažila nebýt jako oni, zachovat si svůj přístup a naopak přesvědčit, že i ženský pohled je fajn a přináší super řešení. Měla jsem velké štěstí na jednoho z prvních šéfů, který mi byl dobrým rádcem a učitelem a respektoval ženy. Teď chci tuhle osobní zkušenost přenést na své mladší kolegyně. Snažím se pomoci a poradit, hlavně jak skloubit pracovní kariéru s rodinou. 


Jak hodnotíte celkové zastoupení žen v oboru, ve kterém působíte?

V posledním desetiletí dochází k výraznému posunu a je to dobře. Musí se dávat pozor na způsob, jak posun žen do významných pozic probíhá, aby to muži nevnímali negativně. A jak dobře se tento posun nachystá, takový bude úspěch.


Co je podle vás třeba udělat pro to, aby se mohly ženy ve světě financí častěji prosadit i na nejvyšších pozicích?

Musí mít znalosti a zkušenosti a obojího hodně. Když tohle mají, stávají se sebevědomými a přestávají rozlišovat na muže a ženy.


S čím jste musela během dosavadní kariéry nejvíce bojovat? 

S myšlenkou na dokonalé řešení. Chtěla bych vždy to nejlepší, ale kapacity jsou omezené a někdy je potřeba trošku slevit.


Jak jste se naučila pracovat se stresem? 

Stres k životu patří. S přibývajícími zkušenostmi jsem se naučila, že jsem si skoro vždy dobře poradila, a tak v těžkých chvílích myslím na to, co všechno už jsem dobře zvládla. A také vycházím z myšlenky, co nejhoršího se může stát, a pak už se soustředím na práci a kroky, které mě posunou k lepšímu výsledku. A obecně stres se snažím překonat prací duševní i fyzickou.


Jak velkou roli hraje v přístupu k vaší práci empatie? 

Myslím, že empatie je obrovsky důležitá. Vždy je potřeba vědět, jak se lidé v okolí cítí a jak se mají, stejně jako to, čím a jak jsou motivovaní.


Máte recept na dosažení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem?

Pro ženy je to většinou balanc mezi rodinou a prací. Oproti mužům máme více některé termíny ohraničené a je dobré to mít na paměti. Je to velká nevýhoda a je dobré s tím pracovat. Výhoda je naopak v tom, že od přírody máme nastaveny instinkty, které nás dokážou udržet i ve větším zdraví.


Jak hodnotíte nastavení mateřské a rodičovské dovolené v Česku?

Mateřská a rodičovská dovolená je u nás nastavena spíš vhodněji v porovnáním s ostatními. Co by však zasloužilo změnu, je systém pro zkrácené úvazky. Pro firmy je to stále legislativně komplikované. Sama jsem se do pracovního procesu vracela dvakrát a bylo to velmi těžké období.


Je podle vás cestou k rovnému odměňování mužů a žen zveřejňování mezd na konkrétních pozicích?

Celá problematika je složitější, nejde jen o konkrétní číslo. Jsou obory, kde to lze lépe a kde hůře. 


Dá se na českých školách získat odpovídající vzdělání, které vás připraví pro cestu na vrchol finančního světa?

Ano.


Comments


bottom of page