top of page

Klára Starková: Dobrý lídr musí mít nadšení pro věc

Provozní ředitelka MONETA Money Bank Klára Starková, která je od roku 2021 také členkou představenstva banky, dříve působila ve společnostech McKinsey, Generali či Accenture. Zkušenosti má s řízením IT, strategickým řízením lidských zdrojů či poradenstvím pro významné finanční instituce. O příčinách rozdílného postavení žen a mužů v nejvyšších patrech byznysu má jasno. „Hlavní důsledek všech stereotypů, a příčina všech kvót a opatření, je kariérní postup žen až na základě jejich výsledků, zatímco mužům k povýšení stačí potenciál,“ říká manažerka v seriálu rozhovorů Fórum #FinŽen.


Fóra FinŽeny - Klára Starková

Jakých pravidel se držíte, když chcete dobře prezentovat výsledky své práce?

Mám tři základní pravidla: cíl, srozumitelnost a dopad. Vždy mám jasný cíl, čeho chci svou prezentací dosáhnout, ať se jedná o schválení dalšího postupu nebo rozpočtu, o pochopení přínosu iniciativ nebo o ocenění týmu, který na iniciativě pracoval. Ten, komu je prezentace určena, musí rozumět logice argumentace, v prezentaci by se měl jednoduše najít. V tomto mi byla inspirací knížka Barbary Minto The Pyramid Principle. A konečně prezentovat by se měly pouze věci významného dopadu, jinak nestojí za čas těch, kteří vás poslouchají.


Kolik prostoru v rámci času určeného práci věnujete sebevzdělávání?

Příliš málo. Proto využívám každou příležitost k nahlížení přes ploty – diskuse s kolegy, interviews s kandidáty, debaty s obchodními partnery, občas si vyberu zajímavou konferenci.


Pokud byste měla jmenovat jednu vlastnost, bez které se neobejde dobrý lídr, která by to byla?

Nadšení pro věc. Nadšení nejen přitáhne do vašeho týmu ty nejlepší talenty, ale také dodá autentičnost, odvahu, vůli a energii. Výrazně také posiluje kvalitu komunikace všemi směry.


Když řešíte nástupnictví, které charakteristiky potenciálního kandidátka/kandidátky jsou pro vás klíčové?

V kandidátech na senirorní pozice hledám tři charakteristiky současně: kromě onoho již zmíněného nadšení pro věc jsou to znalost oboru a profesionální přístup. Orientace v oboru je důležitá, protože v dnešním rychle se měnícím a složitém světě je na vyšších úrovních managementu potřebná znalost či zkušenost v dané oblasti, nad rámec kvalit generických lídrů. A profesionální přístup daného kandidáta, tedy způsob, jakým dosahuje krátkodobých výsledků, má zásadní vliv na schopnost vybudovat a udržet si schopný tým. Zároveň jsem přesvědčena, že způsob, kterým člověk dosahuje krátkodobých výsledků, přímo určuje výsledky dlouhodobé.


Jaká byla vaše největší kariérní výzva a jak jste ji překonala?

Přechod z prostředí private equity do klasické nadnárodní korporace. Z prostředí, kde pro rozhodnutí stačí vyběhnout dvě patra, kde hlavní otázka při jakémkoliv problému je „jak z této situace budeme benefitovat“ a kde jde o dlouhodobou tvorbu hodnoty, jsem se dostala do prostředí složitě budovaných konsensů, do prostředí, jehož DNA je řízení rizika a ve kterém se finanční výsledky ladí každé tři měsíce. Na začátku bylo klíčové pozorovat, naslouchat a ptát se. Zároveň jsem se ale profesionálně zabývala právě těmi věcmi, které měly potenciál významného dopadu. To mne dovedlo například k přímé spolupráci s generálním ředitelem skupiny na dlouhodobé strategii této ohromné a komplikované korporace.

 

Jakým předsudkům a stereotypům podle vás nyní ženy ve finančním světě čelí?

Myslím, že hlavní důsledek všech stereotypů, a příčina všech kvót a opatření, je kariérní postup žen až na základě jejich výsledků, zatímco mužům k povýšení stačí potenciál. Těmi předsudky jsou například: ženy jsou komunikativní, konsenzuální a pečující, a proto je pro ně ideální pozice v oblasti personalistiky, nebo ženy jsou pracovité, zorganizované, a nepotřebují být stále vidět, a proto je pro ně ideální pozice v provozu, případně muži jsou kombinace šachisty a boxera, a proto je pro ně nejlepší využití na místě generálních ředitelů.


留言


bottom of page