top of page

Od starého dobrého Excelu přes Copilot po umělou inteligenci sledující nálady klientů

Banky se pomalu ale jistě stávají IT firmami, odpovídá v anketě Tématu měsíce projektu FinŽeny jedna z respondentek. Přesně proto jsme se chtěli dozvědět, které technologie ženy ve financích využívají v každodenní práci nebo jak inovace prodávají kolegům. Vzešla z toho zajímavá paleta konkrétních nástrojů ale i názorů na to, kterak se finačnictví daří držet krok s technologickým vývojem. 


Téma měsíce FinŽeny - Technologie ve finančnictví

Projekt #FinŽeny přichází s dalším Tématem měsíce. V tomto novém obsahovém bloku se podrobněji zaměřujeme na pozoruhodná témata světa žen ve financích. Tentokrát jsou středem našeho zájmu FinŽeny versus technologie.

V anketě odpovídaly:


Dita Němečková

Vedoucí odboru pro vyšetřování a prevenci v Kooperativě


Jaká technologie, nástroj, software je pro vás nejpřínosnější v každodenní agendě?

V naší agendě hrají velice důležitou roli data. Podstatná je pro nás kvalita dat, abychom měli vždy a včas korektní informace. Klíčové pro nás je nejenom data zaznamenávat a spravovat, ale také jim rozumět, a proto využíváme speciální systém pro datovou analytiku. Pro informace o procesním řízení, ke každodennímu správnému a rychlému manažerskému rozhodování slouží reportovací nástroje v Power BI. A v neposlední řadě využíváme POC pro detekci případů.


Daří se z vašeho pohledu finančnímu světu držet krok s dobou a technologickým vývojem? Je v tom dostatečně pružný?

Inovace a nové technologie představují pro finanční svět výzvu být rychlejší, efektivnější nebo nabízet služby novými způsoby. Myslím, že v tomto ohledu byl finanční sektor vždy v popředí a minimálně u nás ve VIG CZ vidíme téma inovací a technologického rozvoje jako prioritní.


Máte osvědčený recept, jak úspěšně prosadit novou technologii či inovaci mezi kolegy ve firmě?

Prosazení čehokoliv nového vyžaduje vždy dobrou komunikaci, srozumitelné vysvětlení toho, co nová technologie přináší, a pokud je i dobře postavený Bussines Case, může mít projekt úspěch.


 

Andrea Klímová

Head of Client Experience & Market Research v Raiffeisenbank


Jaká technologie, nástroj, software je pro vás nejpřínosnější v každodenní agendě?

V bance používáme umělou inteligenci už dlouho dobu a nejpřínosnější pro agendu našeho týmu je její využití v určování sentimentu klientských zpětných vazeb. S tím, co nám klienti říkají, pracujeme na denní bázi a datový objem je tak velký, že není prakticky možné data zpracovávat manuálně.


Daří se z vašeho pohledu finančnímu světu držet krok s dobou a technologickým vývojem? Je v tom dostatečně pružný?

Určitě ano. Jak zaznělo na nedávném Světovém ekonomickém fóru v Davosu, v rámci tématu „Finnovation“, předpokládané zvýšení produktivity v souvislosti se zavedením genAI se očekává kolem 40 procent. Banky jsou si toho dobře vědomy a zavádění genAI se intenzivně věnují. Téměř každá banka má už svoji digitální strategii a tým, který se digitalizací zabývá (ať už je součástí IT, inovačních oddělení nebo separátních jednotek). Vznikají stovky use casů s jasným cílem otestovat co nejširší záběr možného využití a pak vybrat ty oblasti, které budou dávat praktický a businessový smysl. Banky v této oblasti samozřejmě spolupracují se start upy a experty v oboru tak, aby měly nejnovější know how k dispozici co nejdříve a mohli se věnovat svému klíčovému byznysu, respektive zaměřit se na své zákazníky. Těm rozhodně využití nových technologií přinese skokové zlepšení zákaznické zkušenosti v oblasti hyperpersonalizace služeb, propojení všech obslužných kanálů a větší samostatnosti v rozsahu služeb, které bude klient moct obsluhovat sám nebo s dopomocí virtuálních asistentů.


Máte osvědčený recept, jak úspěšně prosadit novou technologii či inovaci mezi kolegy ve firmě?

Současné změny v souvislosti s genAI jsou tak rychlé, že i odborníci uvádějí, že kdo to trochu sleduje, ví, že se to ani sledovat nedá😊.  Změny, které se dřív odehrály v horizontu generace se dnes odehrávají v horizontu let. Pro prosazení nových technologií jsou klíčové tři věci. 


  1. správný change management na úrovni celé organizace. 

  2. mindset začátečníka – to že je v organizaci nový nástroj, kde jsme všichni začátečníci, může být pro někoho těžké, ale zároveň to přináší možnost dívat se na zavedené postupy a procesy z nového úhlu pohledu a znovu je přehodnocovat. Je důležité věci bez obav zkoušet a vyhodnocovat, jestli nás mohou posunout dál. 

  3. Asi nejdůležitější je však sdílení zkušeností napříč jednotlivými týmy tak, aby znalost nové technologie nebyla výsadou IT nebo R&D, ale prostoupila celou organizací.


 

Romana Lantorová

Digital Product Senior Manager ve společnosti VISA


Jaká technologie, nástroj, software je pro vás nejpřínosnější v každodenní agendě?

Hodně jsem si oblíbila Copilot, primárně v Teams konferencích, kde ho používám k zápisu z jednání a bodů k řešení. Je to takový základ, ale hodně pomůže. Ráda ho používám i k draftu obecnějších emailů či pro základní draft prezentace. Dále samozřejmě nástroje pro jazykové překlady, to je takový evergreen. A ze zvědavosti se kamarádím s Chat GPT, abych se ochytřila a zjišťovala, kam až umělá inteligence dosáhne.


Daří se z vašeho pohledu finančnímu světu držet krok s dobou a technologickým vývojem? Je v tom dostatečně pružný?

Já jsem v tomto ohledu poměrně optimistická, když vidím a slyším od našich klientů, ať už z řad bank, obchodníků, acquirerů, co všechno implementují, testují, využívají, tak mě to těší. Co je bohužel smutné, že podvodníci jsou dnes velmi sofistikovaní a často dokáží být velmi rafinovaní a rychlí ve využívání technologií, ale špatným směrem. Proto s pokrokem technologie je stále potřeba vzdělávat koncové uživatele a primárně segmenty, které jsou dnes snadnou kořistí podvodníků.


Máte osvědčený recept, jak úspěšně prosadit novou technologii či inovaci mezi kolegy ve firmě?

Kde je chuť, je i cesta….. my máme ve firmě tým lidí otevřených moderním technologiím, každý chce čas využívat efektivně a eliminovat nepodstatné činnosti, takže pokud je nástroj, který k tomu pomůže, tak je jen potřeba ukázat, jak ho používat, nestavět překážky v jeho využití a připomínat, proč je dobré mu dát šanci.


 

Alena Voronina

Vedoucí architektury procesů a produktů Acquiringu v ČSOB


Jaká technologie, nástroj, software je pro vás nejpřínosnější v každodenní agendě?  

V rámci technologií určitě každý den využívám mobil / notebook a různé aplikace, jako například Teams, one note, notes na mobilu nebo whiteboard… Bylo by toho určitě víc a lepšího, ale máme relativně striktní politiku na to, jak moc můžeme nové nástroje pustit mezi zaměstnance.


Daří se z vašeho pohledu finančnímu světu držet krok s dobou a technologickým vývojem? Je v tom dostatečně pružný?

Banka je především stabilní partner a jakákoliv inovace musí být dostatečně bezpečná a ověřená, nicméně z pohledu klientského zážitku jsme udělali velké pokroky implementací bankovní identity, asistentkou Kate a úspěšnou adopcí digitální mince Kate Coin. Jistě se finanční svět musí posunout k rychlejší adopcí změn a český finanční trh je změnám nakloněn.


Máte osvědčený recept, jak úspěšně prosadit novou technologii či inovaci mezi kolegy ve firmě?

Úspěšná adopce plyne především z toho, když danou inovaci či technologii používají všichni včetně managementu. Buy-in musí probíhat na všech úrovních. Myslím, že zázračný recept neexistuje, vše je o komunikaci a vášni pro tu činnost a kvalitě samotné inovace jako takové.


 

Renata Šiklová

Head of Underwriting and Claims v NN Česká republika


Jaká technologie, nástroj, software je pro vás nejpřínosnější v každodenní agendě?  

V každodenní agendě považuji za nejpřínosnější stále nástroje Microsoft 365. Baví mne navíc, jak se posouvají a s využitím Copilotu přináší stále více užitečných funkcí, jako jsou shrnutí schůzek přes Teams nebo doporučení relevantních dokumentů na Sharepointu. Naposledy jsem si oblíbila To-Do a to hlavně díky jednoduchosti a propojení s Outlookem a predikci nových úkolů a termínů podle mailů. Samozřejmě jsem také zařadila do repertoáru aplikaci chatGPT a to jak pro osobní, tak pracovní účely.


Daří se z vašeho pohledu finančnímu světu držet krok s dobou a technologickým vývojem? Je v tom dostatečně pružný?

Z mého pohledu se finančnímu světu daří držet krok a inovovat, někde jsou však stále mezery. Například v oblasti bezkontaktních plateb a digitálních měn by mohla být adaptace a využití větší. Z oblasti pojišťovnictví vidíme, že neživotní pojišťovny obvykle inovují rychleji a již nyní využívají internet věcí pro monitorování domácích pojištění a snižování rizika vzniku škod či umělou inteligenci pro zrychlení a zlepšení procesu likvidace škod. Životní a úrazové pojištění jsou typicky kvůli komplexnosti produktů pomalejší, ale i zde adopce AI, machine learning nebo digital omnichannel běží.


Máte osvědčený recept, jak úspěšně prosadit novou technologii či inovaci mezi kolegy ve firmě?

Osobně si myslím, že úspěšné prosazení nové technologie či inovace mezi kolegy ve firmě je závislé na několika faktorech. Je důležité umět přesvědčit kolegy o přínosech nové technologie, ukázat jim konkrétní příklady a případné úspory. Dále je nutné zajistit dostatečné školení a podporu pro kolegy, aby se s novou technologií dokázali efektivně pracovat.


 

Blanka Svobodová

Tribe Leader, Corporate Strategy and Financing Tribe v Komerční bance


Jaká technologie, nástroj, software je pro vás nejpřínosnější v každodenní agendě?

Co se týká nejpřínosnější technologie, nástroje či softwaru v mé každodenní agendě, tak musím říct, že nejdůležitější je pro mne stále pracovní notebook. Nicméně od doby, kdy mám tým na dvou pracovištích, je to určitě i mobilní telefon. Díky němu jsem schopná se připojit na meeting v podstatě odkudkoli, z auta nebo při přejíždění metrem z Václavského náměstí na Stodůlky. Využívám zejména Teams, ale také Outlook a Powerpoint. Baví mě ale i jakékoliv nové technologie, aktuálně se občas bavím i s chatGPT.


Daří se z vašeho pohledu finančnímu světu držet krok s dobou a technologickým vývojem? Je v tom dostatečně pružný?

Finanční svět se z mého pohledu snaží držet krok s dobou i technologickým vývojem, banky se pomalu, ale jistě stávají IT firmami. Z mé osobní zkušenosti jsme často i inspirací pro naše dodavatele z pohledu architektury. Modernizace IT infrastruktury je ovšem běh na dlouhou trať a komplexita je ohromná. Jednodušší je stavět něco nového na zelené louce než nahrazovat systémy desítky let vyvíjené.


Máte osvědčený recept, jak úspěšně prosadit novou technologii či inovaci mezi kolegy ve firmě?

Najít osvědčený recept na úspěšné prosazení nové technologie je dle mé osobní zkušenosti jedna z nejtěžších disciplín. Obecně je change management velmi složitý, navíc my musíme přesvědčit nejen klienty, ale i interní zaměstnance. Nejosvědčenější je neustálá komunikace a vytipování ambasadorů z řad interních zaměstnanců. Zapojení kolegů z byznysu od úplného začátku je extrémně důležité a přínosné, byť je to časově náročné pro obě strany. V korporátním světě z pohledu inovací a spuštění Nové éry (jak u nás říkáme našemu transformačnímu programu) stojíme právě na startu, ale už teď jsme vsadili na vybudování interní sítě kolegů napříč všemi rolemi, kteří mají zájem se na budování Nové éry podílet a společně s Triby definovat, testovat a podporovat vývoj nových aplikací.


 

Eva Hubená

Head of IT v Amundi CR


Jaká technologie, nástroj, software je pro vás nejpřínosnější v každodenní agendě?

Microsoft Excel, Microsoft Teams a Microsoft Outlook.


Daří se z vašeho pohledu finančnímu světu držet krok s dobou a technologickým vývojem? Je v tom dostatečně pružný?

Ano, určitě. Pro mne jsou IT technologie základním kamenem finančního světa. Například součástí Amundi group je nejen Asset management, ale i samostatná firma Amundi technology, která vyvíjí a prodává své finanční aplikace také třetím stranám. Amundi CR používá minimálně tři IT kanály pro získání investic. Pružnost je jedna z nejdůležitějších vlastností IT nástrojů v rychle se měnícím finančním světě.


Máte osvědčený recept, jak úspěšně prosadit novou technologii či inovaci mezi kolegy ve firmě?

Kupodivu své kolegy musím spíše brzdit v chuti po nových technologiích a prioritizovat potřeby. Ale určitě se mi vždy osvědčilo komunikovat, prezentovat a prakticky demonstrovat výhody aplikací či nástrojů.


Související články:


 


Comments


bottom of page