top of page

Ženy v kariéře nebo investicích často limituje vlastní sebevědomí, říká čtveřice úspěšných žen

Martina Kneiflová, Monika Marečková, Jitka Lucbauerová a Veronika Dvořáková patří ke klíčovým ženám, které reprezentují z nejvyšších pozic český poradenský byznys. Mají návod, jak ještě více podpořit další ženy, které usilují o nejvyšší posty ve světe poradenství? A jak pomoci klientkám, aby se ke svým financím postavily sebevědomě? Více se dozvíte v článku z magazínu NextŽeny.


Čtveřici předních zástupkyň českého poradenského světa spojují dlouhodobé úspěchy napříč žebříčky magazínu Forbes, přehledu Top Ženy Česka nebo projektu #FinŽeny. Expertka na daňové poradenství v oblasti lidských zdrojů Martina Kneiflová je od loňského ledna vedoucí partnerkou EY Česká republika, Monika Marečková vede již třináct let poradenskou společnost RSM v Česku a na Slovensku a Jitka Lucbauerová se spolupodílela na vzniku společnosti Partners Financial Services, kde dnes působí jako partnerka. Veronika Dvořáková patří ke klíčovým osobnostem největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, kde je jako partnerka zodpovědná například za marketing, komunikaci a CSR politiku.


Jaké jsou ženy jako poradkyně?

Martina Kneiflová: Na úvod by možná nemělo zapadnout, že o úspěchu poradce rozhodují jeho znalosti, zkušenosti, charakter a osobnostní rysy. Tedy ženy i muži mohou být výbornými poradci, pokud ty správné charakteristiky splňují. Pro úspěch je také důležité, zda se můžete opřít o kvalitu a kapacitu týmu, případně máte přístup ke globální znalostní bázi.


Jitka Lucbauerová: Pokud se zaměřím na ženy jako finanční poradkyně, tak mají mnoho cenných vlastností, které přináší do poradenského světa. Jejich přístup je často obohacen o empatii, komunikační dovednosti a schopnost budovat vztahy. Kladou důraz na týmovou spolupráci a naslouchání, což může vést k efektivním řešením a přizpůsobení se potřebám klientů.


Veronika Dvořáková: Vidím to obdobně. Z našich pozic je nejen důležité umět strategicky a komplexně přemýšlet, ale také si uvědomovat právě onen jedinečný lidský faktor. Klíčová je tedy schopnost vnímat jemné detaily a naslouchat ostatním. My ženy jsme přirozeně empatické, máme dobré komunikační schopnosti, vnímáme individuální potřeby a očekávání klientů, což nám umožňuje budovat s nimi pevné vztahy založené na vzájemném porozumění.


FOTO MARTINA Podle Martiny Kneiflové z EY jsou ženy v rozhodování o financích a majetku opatrnější, situaci déle a komplexněji vyhodnocují.


V kterých segmentech vidíte jejich největší úspěch?

Monika Marečková: Vynikajících kolegyň, skvělých odbornic, existuje celá řada. A u nás v RSM CZ některé klíčové poradenské týmy řídí už roky velmi úspěšně ženy.


Jitka Lucbauerová: Obecně se ženy jeví jako úspěšné a schopné v mnoha různých segmentech. Ženy se také čím dál více stávají silnějšími hráči v obchodním i finančním prostředí. Jsou často ve vedení oddělení lidských zdrojů a personálního rozvoje. Jejich síla je postavena na schopnosti budovat týmy, rozvíjet talenty a vytvářet pracovní prostředí plné důvěry a naslouchání. Aktivně se také angažují ve vzdělávacích organizacích a institucích, kde přinášejí nové perspektivy a přispívají k rozvoji dalších lidí.


Martina Kneiflová: Ve své práci se s úspěšnými ženami – poradkyněmi setkávám všude, trochu více jich bývá v auditu a daňovém poradenství. Ve strategickém a transakčním poradenství je jich obecně málo, což ale bude nejspíše spojeno i s charakterem práce, která je do určité míry nárazová a obtížně se plánuje. V poradenském světě pracuje obecně mnoho žen, což je skvělé. Když se ale podíváme na konkrétní pozice, začíná se podíl žen oproti mužům prudce snižovat směrem k vyšším manažerským rolím.


Čím to je?

Martina Kneiflová: Způsobeno to může být samozřejmě tím, že vyšší pozice ženy tolik nelákají, nebo tím, že mají pocit, že by práci musely obětovat něco ze svého osobního života, a to nechtějí. Ze zkušenosti vím, že kolegyním velmi pomáhá pozitivní příklad žen, které dokážou skloubit vysokou pozici s manželstvím a mateřstvím. Pomoci mohou třeba i mentoringové programy. Pokud bych se ohlédla za svou vlastní zkušeností, obavy z toho, zda pozici zvládnu, jsem měla vel- mi často – nejen po návratech z mateřské dovolené, ale i ve chvílích, kdy jsem přebírala novou nebo větší zodpovědnost. Myslím, že pochybnosti o vlastních schopnostech ženy často brzdí. Je skvělé, pokud mají kolem sebe ty, kteří jim pomohou pochybnosti překonat. Já jsem to štěstí měla a mám.


Je tedy podle vás třeba ženy ještě více podporovat v tom, aby v rámci poradenského světa usilovaly o vedoucí pozice?

Monika Marečková: Věřím, že už jsme v Česku dnes dál a ženy vědí, že mají šanci profesně uspět, pokud je to jejich přání a cíl. A také uspějí, o tom jsem přesvědčená.


Jitka Lucbauerová: Právě proto je důležité ženy ještě více podporovat v jejich snaze dosáhnout vedoucích pozic. Jak už tady padlo, ženy přinášejí jiné perspektivy, zkušenosti a přístupy do spolupráce. Mají často přirozenou schopnost efektivní komunikace a vyjednávání. Jsou schopny naslouchat a nalézat kompromisy, mohou v mnohém přispívat k efektivnějšímu řízení týmu. Ženy, které zastávají vedoucí role, se tak stávají vzorem pro další ženy, které se zajímají o podnikání a poradenství. Viditelnost žen jako vedoucích pracovnic může posílit sebevědomí a ambice dalších adeptek, aby tak usilovaly o podobné pozice.


Veronika Dvořáková: Možná bych dodala, že hnacím motorem pro ženy je určitě svoboda a důvěra v jejich schopnosti, protože mají často samy tendenci se podceňovat. Existuje spousta HR průzkumů na to, jak si ženy nevěří, a já to vidím i kolem sebe. A vlastně i já jsem toho příkladem.


V čem?

Veronika Dvořáková: Nejvíc nároků si na sebe kladu sama. Pamatuju si, že když mi v HAVEL & PARTNERS nabídli partnership, šla jsem ho odmítnout s tím, že bych ještě chtěla mít další děti. S tím se počítá, zněla odpověď. Evidentně jsem v tu chvíli byla jediná, komu tyto dvě role připadaly neslučitelné. A protože větší zastoupení žen v byznysu i veřejném životě bude pro všechny jen přínosem, přála bych si, aby každá žena našla kolem sebe dostatek podpory a ujištění, že překážky neexistují.


Monika Marečková: Není to vždy lehké, je to časově náročná a stresující práce. Patří k tomu samozřejmě i obavy a neúspěchy. Zažily jsme to určitě všechny.


Je mezi ženami-klientkami a muži-klienty nějaký rozdíl?

Martina Kneiflová: Osobně rozdíly moc nevnímám. V nepracovních věcech spolu pochopitelně často řešíme jiné věci, ale z pohledu klientů a jejich individuálních potřeb a nároků nevidím rozdíl v tom, zda je to muž, nebo žena.


Veronika Dvořáková: Jak muži, tak ženy očekávají především rychlé a efektivní řešení, komplexní přístup – prostě špičkovou službu, která posune jejich byznys zase o kousek dál.


Monika Marečková: Přijde mi možná, že jsou obecně zvídavější a nebojí se více se ptát. Nebojí se, častěji než muži, říci – nerozumím tomu – můžete mi to ještě jednou vysvětlit, prosím. Ženy-klientky jsou dle mého názoru i více empatické.


Jitka Lucbauerová: Vidím celou řadu rozdílů. Ženy mají jiný komunikační styl. Více naslouchají, vytvářejí vztahy, sdílí emoce. Muži se často zaměřují na fakta, řešení a konkretizaci. Ženy více zajímá dlouhodobá finanční stabilita, finanční bezpečnost pro sebe a svou rodinu. To se projevuje i v jejich pohledu na finance. Obecně vnímám, že muži chtějí partnera, se kterým o finančních tématech budou diskutovat. Proto chtějí znát navrhované řešení více do hloubky. Ženy chtějí věřit v odborný úsudek profesionála, který před nimi sedí. Hledají více někoho, komu mohou v oblasti financí dát plnou důvěru.


Veronika Dvořáková: V naší oblasti, advokacii, je zmíněná důvěra nesmírně důležitá a ženy na ni kladou obzvlášť velký důraz. Zásadní jsou proto pro ně komunikace, loajalita a empatie. Z průzkumu projektu NextŽeny, který je publikovaný i v tomto magazínu, ale i našich zkušeností vyplývá, že ženy při svém rozhodování zohledňují dlouhodobé cíle a udržitelnost. Zároveň mohou být někdy více obezřetné a důkladné při rozhodování. Nejsou to zkrátka takoví střelci.


Podle výsledků průzkumu NextŽeny bývají ženy ohledně rozhodování o financích a majetku oproti mužům méně sebevědomé a častěji je tyto otázky stresují nebo mají pocit nejistoty. Jak to vnímáte?

Monika Marečková: Já tomu pocitu vlastně rozumím, v průzkumu se také ukázalo, že tento pocit nejistoty mají nejvíce mladé ženy do 34 let, s přibývajícím věkem se pocit nejistoty zmenšuje a ženy si v oblasti investic začínají více věřit. Přijde mi to i jako můj příběh, přes kopírák.


Martina Kneiflová: I podle mé zkušenosti jsou ženy v rozhodování o financích a majetku skutečně opatrnější, situaci déle a komplexněji vyhodnocují. Vidím to i u sebe.


Jitka Lucbauerová: Často se nejistota objevuje v oblasti finančního plánování a investování, budování majetku. Podle mého názoru je problémem skutečnost, že se ženy o tuto oblast většinou příliš nezajímají, a tudíž jim chybí dostatečný rozhled, aby mohly v tomto ohledu dělat rychlá a sebevědomá rozhodnutí.


Veronika Dvořáková: Nás ženy poměrně často limituje vlastní sebevědomí, a to nejen ve vztahu ke správě financí, ale i třeba při budování kariéry. Důležité je, že se to neustále lepší. Vidím kolem sebe mnoho žen, které se nebojí investovat, sebevědomě se orientují ve finančním světě, a stále jich přibývá. V našem průzkumu například evidujeme kromě 38 procent žen, které investují do akcií, dalších 22 procent, které se na to chystají – a to je skvělé.


Jitko, zmínila jste, že se ženy o investování příliš nezajímají. Co s tím?

Jitka Lucbauerová: Jedním způsobem je zaměřit se na prevenci finančního zdraví, podobně jako u lékařských prohlídek. Preventivní prohlídka může odhalit a řešit mnoho problémů s menším zásahem, na rozdíl od situace, kdy je nutná akutní léčba kvůli zanedbání prevence. Je tedy důležité poskytovat ženám informace a vzdělání o investování, aby měly dostatečné znalosti a dovednosti pro správu svých financí. Celkově je důležité si uvědomit, že investování není jen mužskou záležitostí a že ženy mají právo a schopnost aktivně spravovat své finanční prostředky. Proaktivní přístup k investování a poskytování informací a podpory ženám může přinést pozitivní změny a pomoci vytvořit rovnocenné podmínky pro všechny investory, bez ohledu na jejich pohlaví.


Monika Marečková: S finančním vzděláváním by se mělo začít již v dětství. Školy by měly sehrát svoji roli a v rodinách by téma peněz a nakládání s nimi, stejně tak jako s rodinným majetkem, nemělo být tabu a mělo by se otevřeněji diskutovat. Poradci dnes musí do jisté míry suplovat nedostatečné vzdělávání ze škol a nekomunikaci v rámci rodin. Z toho vyplývá, že čím zkušenější a starší ženy jsou, tím větší jistotu v rozhodování o investicích mají.


Jak mohou přímo poradci pomoci ženám v překonávání předsudků a nejistoty spojené s rozhodováním o financích a majetku?

Martina Kneiflová: Záleží především na důvěře, tedy v případě, že se jedná o vlastní finance a majetek, půjde v první řadě o důvěryhodnost poradce, jeho znalosti i transparentnost ohledně všech rizik.


Veronika Dvořáková: To podepisuji. Připomněla bych, že v našem průzkumu tři čtvrtiny žen zmiňovaly, že cítí zodpovědnost, pokud rozhodují o financích a majetku. A s tím podle mě souvisí u některých i pocity nejistoty nebo obav. Uvědomují si totiž, že taková rozhodnutí mohou do budoucna ovlivnit finanční stabilitu a zabezpečení nejen jejich, ale i celé rodiny. Chtějí se proto rozhodovat zodpovědně a správně. Možná proto i častěji než muži vyhledávají poradce. Ženám, ale koneckonců i mužům, které takové situace stresují nebo z nich mají obavy, je třeba vysvětlit v dané situaci veškeré souvislosti a kontext a dodat jim potřebné informace, na základě kterých se pak můžou lépe rozhodnout.


Jitka Lucbauerová: Pomůže také zjednodušení komunikace. To znamená omezit používání příliš technických termínů a složitých vysvětlení. Místo toho používat srozumitelný jazyk a příklady ze života, které ženám pomohou pochopit tento svět. A samozřejmě o financích více mluvit v ženském světě jazykem žen, například články v některých ženských časopisech ideálně nechat psát ženy – poradkyně. Důležité je naslouchat a být trpělivý. V praxi to může vypadat tak, že je dobré zeptat se, jestli chtějí jít více do hloubky daného tématu a chtějí mu více porozumět, nebo to takto stačí. Vnímat, že spolupráce je dlouhodobý proces, kde si definujeme cíle a postupně na jejich plnění pracujeme. Poradci by měli fungovat jako mentoři. Díky cenným radám, povzbuzování a motivací pomoci ženám překonat pocit nejistoty, a získat tak větší důvěru ve svá rozhodnutí.


Co ženy očekávají od poradce?

Martina Kneiflová: Totéž co muži – profesionalitu, zkušenosti a zároveň schopnost jednoduše vysvětlit například legislativu nebo komplexní proces. Důležitá je také empatie a dlouhodobý profesionální vztah.


Monika Marečková: Vyplývá to i z podstaty toho slova. Chtějí poradit s tou částí agendy, se kterou si neumí poradit samy, nebo by je to stálo nadměrné úsilí, které raději nasměrují jinam. Pokud se podíváme konkrétně, o čem se ženy chtějí nejčastěji poradit, tak se nejvíce ptají na různé finanční investice a proti mužům se více radí ohledně investic do nemovitostí a jak se zabezpečit na důchod. Zajímavé také je, že ženy nejvíce věří finančním poradcům, zatímco muži hodně dají i na rady od svých obchodních partnerů.


Jitka Lucbauerová: Podle mě mají poradci zodpovědnost podpořit ženy v oblasti finančního rozhodování a majetku. Jejich úlohou je poskytnout ženám profesionální a kvalifikované poradenství, které jim pomůže překonat předsudky a nejistoty spojené s těmito oblastmi. Poradci by měli aktivně naslouchat potřebám žen a vytvářet prostředí, kde se ženy cítí pohodlně a důvěřují poradcově odbornosti. Je také důležité, aby poradci ženám poskytovali srozumitelně relevantní informace, vzdělávání a strategie, které jim umožní lépe porozumět finančním konceptům a efektivněji spravovat své finance a majetek. Kromě toho mohou poradci ženám nabídnout podporu při plánování finanční budoucnosti včetně aspektů, jako je důchodové zabezpečení, správa dědictví a ochrana majetku. Důvěra a empatie jsou klíčové prvky, které pomáhají ženám cítit se sebevědomě a být dobře informované při rozhodování o svých financích a majetku.


Plánování budoucnosti, to je, Veroniko, také tématem celého projektu NextŽeny.

Veronika Dvořáková: Přesně tak. S tím, jak se bohatství začíná posouvat stále více do rukou žen, se budou muset poradenské firmy, které nyní povětšinou cílí stále ještě více na muže, připravit na mnohem systematičtější přístup k ženám klientkám. Tuto změnu vnímáme jako součást širšího a v západním světě známého fenoménu transferu majetku od budovatelů ke správcům. Zatímco dosud podnikatelé budovali velmi úspěšné firmy a v souvislosti s jejich růstem enormně navyšovali své bohatství, jejich následovníci, v mnoha případech právě ženy, se budou snažit majetek udržet a dál ho úspěšně spravovat tak, aby jeho výnosy dlouhodobě zajistily rodinu. Cílem bude udržet hodnotu majetku a zajistit jeho konzervativní růst. Klíčovou roli při tom bude mít strategická, profesionalizovaná správa tohoto jmění.


TEXT: JAROSLAV KRAMER


Magazín NextŽeny, který vydalo Premium Media Group se věnuje (nejen) elitnímu byznysu pohledem žen. Magazín je součástí projektu NextŽeny advokátní kanceláře Havel & Partners a na jeho obsahu spolupracoval tým #FinŽeny.Comments


bottom of page