top of page

Dominika Kukrálová: Na efektivitu přesčasů nevěřím

Ředitelka oddělení digitálního marketingu v Amundi Czech Republic Dominika Kukrálová pracuje více než osm let v oblasti investic a podílových fondů se zaměřením na retail a koncového klienta. Aktuálně má na starosti především vývoj nových digitálních aplikací, nástrojů a také rozvoj a obsah investičních webů pro Česko, Slovensko, Bulharsko a Komerční banku. Zastoupení žen na manažerských postech podle ní roste nejen ve finančním sektoru. „Stereotypy postupně mizí díky vyšší dostupnosti vzdělání nebo vzrůstající flexibilitě,“ říká manažerka, která se v loňském roce dostala do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny


FinŽeny Přehled 131 Dominika Kukrálová

Co vás nejvíce motivuje ve vašem pracovním životě?

Obecně je to asi nadšení a energie dalších lidí, ať už se jedná o jejich zpětnou vazbu nebo jen o jejich zápal pro věc. Ráda tvořím a pracuji na věcech, které dokážou pomoci klientům zjednodušit nebo i jen zpříjemnit každodenní činnosti. Stejně tak mě baví vidět kolem sebe lidi, kteří se dokážou nadchnout a záleží jim na tom, co dělají. Pak se dají věci opravdu posunout dál, i když třeba ne vždy souhlasíme, no a ta motivace se pak snadno čerpá i předává dál.

                 

V čem se považujete za inovativní? A v čem spíše za konzervativní?

Ráda se učím novým věcem a zkouším je a sdílím s lidmi kolem sebe prakticky okamžitě, abych nové myšlenky, znalosti otestovala nebo jen rozvedla diskuzi, zda to může k něčemu být, čímž si pak ty věci i lépe a rychleji osvojím. No a konzervativní, možná v tom, že pracuji ve financích.

 

Je podle vás potřeba mít kolem sebe dostatek ženských vzorů? A v čem byste vy sama chtěla být vzorem?

Určitě je důležité mít ke komu vzhlížet a mít inspiraci. Každopádně to není jen o těch ženských vzorech, ale o vzorech a společnosti kolem nás obecně, tedy i o těch mužských. Sama bych pak chtěla jít příkladem hlavně v tom, že k lidem přistupuji rovným způsobem, nehledě na to, zda je někdo žena nebo muž.


Jak hodnotíte celkové zastoupení žen v oboru, ve kterém působíte?

Jsem ráda, že v mezinárodní firmě, pro niž pracuji, je žen a ženských vzorů hodně, a věřím, že zastoupení žen roste i v dalších firmách bez ohledu na to, zda jde o finanční sektor. Osobně myslím, že jakékoliv stereotypy postupně mizí díky vyšší dostupnosti vzdělání nebo vzrůstající flexibilitě firem, které pomohl dost i covid, a také díky otevřenosti nových nastupujících generací, kde se ženy prosazují čím dál častěji a snáze.


Co je podle vás třeba udělat pro to, aby se mohly ženy ve světě financí častěji prosadit i na nejvyšších pozicích? 

Tady se asi zase vrátíme k těm ženským vzorům. Čím více jich bude, tím jednodušší bude pro ostatní ženy je následovat a představit si sebe sama na vyšších pozicích. Důležitá je i práce HR v oblasti rozvoje lidí obecně, bourání stereotypů a komunikace a samozřejmě také nastavení motivačních podmínek, aby se žena po mateřské vrátila brzy do práce nebo mohla pracovat na stejné či obdobné pozici na zkrácený úvazek v téže firmě.


Máte recept pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

Podle mě je důležité umět to oddělit, umět práci vypnout a necítit se špatně, že mi něco uteče. V práci pracuji naplno a mimo práci dělám naplno zase jiné věci, ať už je to cvičení, hraní her, rodina, přátele, nebo prosté vypnutí. Například pracovní maily po práci otevřu spíš výjimečně, na přesčasy a jejich efektivitu také tolik nevěřím, i když občas je to potřeba. Myslím, že je důležité pochopit, že dát si na chvílí relax a získat odstup neskutečně pomáhá a vede k mnohem větší efektivitě, spokojenosti, rychlosti i kreativitě, než když člověk jede nonstop.


Je podle vás cestou k rovnému odměňování mužů a žen zveřejňování mezd na konkrétních pozicích?

Ano, jsem pro plnou transparentnost mezd a věřím že to pomůže nejen ženám, ale obecně úrovni mezd zaměstnanců a celé ekonomice. Za mě doložky mlčenlivosti mohou vést k neférovému ocenění a zbytečně blokují tolik nutný dialog. Mít možnost zeptat se zaměstnavatele na platové podmínky je za mě efektivnější - umožní pochopit lépe, čím se třeba práce dotyčných odlišuje, co kdo dělá dobře a co špatně a co třeba může udělat pro to, aby se to srovnalo. Takže v případě nespokojenosti, to dává možnost lidem se zlepšit nebo odejít za lepším. Zároveň to firmám umožňuje lépe motivovat lidi a efektivněji vyhodnocovat jejich práci a na konci to vede k lepší produktivitě a celkové spokojenosti. Ostatně již takové firmy existují a funguje to.


Pokud spolupracujete s nastupující generací, v čem vidíte její lepší připravenost pro úspěšnou profesní dráhu ve světě financí? A v čem naopak jistý deficit?

Určitě si nesou mnohem méně stereotypů a jsou otevřenější změnám a učení, no a v neposlední řadě to je i lepší orientace v digitálním prostředí, což může značně ulehčit a zefektivnit práci. Deficit je asi pořád stejný, nehledě na dobu a generaci jsou to chybějící zkušenosti a ty se zatím nedají nahradit ani AI, ale uvidíme. 


Dá se na českých školách získat odpovídající vzdělání, které vás připraví pro cestu na vrchol finančního světa?

Ano, za mě tu existují kvalitní školy i kvalitní učitelé, ale nakonec je to stejně o člověku samotném. Věřím, že pokud někdo chce něčeho dosáhnout a opravdu se tomu věnuje, tak toho dosáhne, ať už studuje na škole v Čechách nebo v zahraničí.


Jaké aktivity vám pomáhají udržet si energii pro náročné profesní období?

Za mě je to to vypnutí se a nejraději se takhle vypínám v přírodě, v lese nebo na horách, uklidňuje mě ten pocit jen tak být, nadechnout se čistého vzduchu a nic neřešit. Možnost relaxovat a možná se i někdy nudit je pro mě důležitá, aby člověk mohl být kreativní, mít nápady a mít pak opět pracovní energii a zápal.

Comments


bottom of page