top of page

Hana Cajthamlová: Respekt svého okolí člověk získá, když se bude snažit být nejlepší

Hana Cajthamlová působí ve společnosti DRFG, kde zodpovídá za budování a rozvíjení vztahů s bankami, nastavuje jednotnou bankovní strategii a řídí tendry na financování projektů skupiny. V rozhovoru popisuje například to, zda umí přiznat chybu a zda umí konstruktivně upozornit na chybu své kolegy.

Proč jste si vybrala práci ve finančnictví?

Říká se, že život člověka směřuje tam, kam směřuje jeho pozornost, čas a energie. No a já měla vždycky zálibu v číslech. Čísla jsou objektivní a nelžou. Takže finančnictví bylo logické vyústění. Práce v tomhle oboru je tvrdá, dynamická, ale současně i zábavná a plná emocí a přesně to mě na ní baví.


Patříte ke skupině 131 inspirativních žen ve světě financí. Čím byste vy osobně chtěla inspirovat své okolí?

Pevně věřím, že každý jedinec má schopnost dosáhnout úspěchu nezávisle na svém pohlaví. Chtěla bych inspirovat ostatní tím, že se budu řídit vlastními principy a hodnotami, ať už jde o férovost, profesionalitu nebo odpovědnost. Chci ukázat, že tvrdá práce a odhodláni jsou klíčem k úspěchu a že respekt svého okolí člověk získá, pakliže se bude snažit být nejlepší verzi sebe samého.


Čím se podle vás vyznačuje ženský leadership?

Myslím, že ženský leadership se vyznačuje schopností naslouchat a porozumět potřebám všech lidí v týmu. Ženy často mají vyvinutější empatii a komunikační dovednosti, což jim umožňuje budovat silné vztahy a efektivně spolupracovat s ostatními.


Máte (a měla jste) kolem sebe dostatek ženských vzorů? A jsou pro vás třeba?

Během své kariéry jsem měla příležitost pracovat s několika úspěšnými ženami, které mi sloužily jako inspirace a vzory. Bylo potěšující vidět, jak dokázaly dosáhnout úspěchu ve svých oborech a překonat překážky na trati. Nicméně, pokud jde o moje profesní úspěchy, největší inspirací pro mě bylo, je a bude vždy dosažení výsledků na základě vlastních schopností a snahy.


Máte už osvědčený postup, jak vybruslit ze „srážky s příliš velkým egem“?

Bohužel nemám a myslím, že nic univerzálního ani neexistuje. Z mého pohledu je důležité zachovat profesionální a klidný přístup při řešení všech konfliktních situací, oprostit se od emocí, což se i já neustále učím. Snažím se na věc kouknout s odstupem, zaměřit se více na fakta a argumenty a nebrat si nic osobně.


Jaké vlastnosti, které máte, jsou pro vaši profesi nejpraktičtější? A jsou vlastnosti, které se naopak snažíte spíše upozaďovat?

Za nejpraktičtější považuji analytické myšlení, rozhodnost, schopnost efektivního řízení a komunikace. Také je důležité být strategickým a dlouhodobě zaměřeným. Do každého projektu vkládám své nejlepší úsilí a to stejné očekávám od ostatních. Tohle očekávání muže na ostatní vytvářet tlak a tak se jej snažím upozaďovat. Což se více či méně daří.


Umíte přiznat chybu? A umíte konstruktivně upozornit na chybu své kolegy?

Ano, umím přiznat chybu. Jsem absolutně přesvědčená, že chyby jsou nevyhnutelnou součástí profesního růstu a učení. Pokud chybujeme, je důležité převzít zodpovědnost, situaci napravit a najít rychlé řešení. Pokud jde o kolegy, vždy jim říkám, že když kritizuju jejich chybnou konkrétní práci, nemají si brát věc osobně. Jistý nadhled pak pomáhá za každé situace.


Máte recept pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je pro mě klíčová. I když pro mě jsou to tak trochu spojené nádoby. Plánovat si čas na rodinu, zájmy, zábavu i relaxaci je pro mě velmi důležité a správný odpočinek je alfou a omegou mého efektivního fungování v osobním i pracovním životě. Současně jsem si vědoma, že v některých situacích je potřeba věnovat více času a energie práci, proto jsem se naučila být flexibilní v tomhle ohledu.


Pokud spolupracujete s nastupující generací, v čem vidíte její lepší připravenost pro úspěšnou profesní dráhu ve světě financí? A v čem naopak jistý deficit?

Při spolupráci s nastupující generací vidím její lepší připravenost ve světě financí v jejich technologické gramotnosti a schopnosti adaptovat se na nové technologické inovace. Naopak deficit vidím v některých oblastech komunikačních dovedností a zkušenostech s mezilidskými vztahy, které jsou klíčové pro budování důvěry a vztahů s bankou, obchodními partnery, ale i klienty.


Kdy naposledy jste měla dobrý pocit z toho, že jste se v něčem překonala?

Ačkoliv myslím, že celý náš život a den za dnem je tak trochu o hraní jistých rolí, velmi nerada se doslova „překonávám“. Jak jsem již zmiňovala, jde spíše o snahu byt tou nejlepší verzi sebe samého. Vždy mám dobrý pocit z každého dne prožitého na maximum. Den plný pracovních i osobních úspěchů a pocit, že jsem „to dokázala“.


Hana Cajthamlová působila před příchodem do investiční skupiny DRFG šest let jako korporátní bankéřka pro klienty ze segmentu velkých společností v Raiffeisenbank. Této zkušenosti předcházelo téměř dvouleté období v UniCredit Bank. Během své kariéry spolupracovala s některými z největších tuzemských investičních skupin či nadnárodních koncernů. V DRFG zodpovídá za budování a rozvíjení vztahů s bankami, nastavuje jednotnou bankovní strategii a řídí tendry na financování projektů skupiny DRFG.Comments


bottom of page