top of page

Lenka Sedláková: Není sobecké vyhradit si čas pro sebe

Ve skupině Generali působí Lenka Sedláková déle než dvacet let. V dceřiné společnosti Europ Assistance řídila finanční oddělení, HR a IT tým. Od roku 2021 vede česko-slovenský tým Generali České pojišťovny, který se zabývá zpracováním pojistně-technické agendy. Dáma, která ráda relaxuje sportem a čtením, pomáhá v kariérním růstu i dalším ženám ve svém pracovním okolí. „Osobně se snažím kolegyně podporovat v jejich růstu a využívám v tom své zkušenosti z mentoringu a koučinku,“ říká manažerka, která se v loňském roce dostala do přehledu 131 inspirativních žen ve financích projektu #FinŽeny.


Lenka Sedláková 131 inspirativních - FinŽeny

Když se ohlédnete, co byla vaše největší dosavadní profesní výzva?

Svou profesní kariéru jsem začínala v controllingu ve společnosti Europ Assistance a dále jsem získávala zkušenosti jako finanční manažer. Největší výzvou pro mě byla nabídka vedení dalších oddělení, když jsem přijala pozici prokuristky společnosti a převzala jsem vedení i asistenční platformy a oddělení HR a IT. Naučila jsem se více prioritizovat, soustředit se na dlouhodobé cíle, brát vše více z nadhledu a propojovat jednotlivá témata v návaznosti na strategické cíle.


Co vás nejvíce motivuje ve vašem pracovním životě?

Vždy mě motivovali zajímaví a inspirativní lidé, které jsem ve své práci měla možnost potkávat, a zároveň nové příležitosti a výzvy. Tak je to i v mé současné pozici v Generali Česká pojišťovna, kde mám profesionální tým, na který se můžu spolehnout, v rámci projektů spolupracuji s experty z různých oborů a mám příležitost formovat automatizované a robotické procesy v platebních operacích a rozvíjet se svými kolegy digitální dovednosti, které nám pomáhají zefektivňovat činnosti napříč týmy. 


Jak jste se naučila pracovat se stresem? 

Myslím, že zvládat pracovní zatížení mi nejvíce pomáhá stanovení si jasných priorit a cílů. Zároveň jsem se naučila si důsledně organizovat a plánovat svůj pracovní i soukromý čas. Důležité je i umět požádat o pomoc, ať už jde o podporu od kolegů, přátel nebo rodiny. Dělení se o své emoce a zkušenosti s někým, komu důvěřuji, mi vždy pomohlo se lépe se stresem vyrovnat.


Je podle vás potřeba mít kolem sebe dostatek ženských vzorů? A v čem byste vy sama chtěla být vzorem?

Vidět ženy ve vedoucích a úspěšných rolích pro mě vždy byla inspirace a motivace. Myslím, že přítomnost ženských vzorů přispívá k větší rozmanitosti pohledů a přístupů k řešení problémů. Ráda bych byla vzorem ve schopnostech, kde vnímám, že ženy vynikají: schopnost podporovat spolupráci mezi členy týmu a umění vytvářet prostředí respektu a podpory.


Jak podporujete rozvoj ženského leadershipu ve svém pracovním prostředí?

V naší společnosti dlouhodobě pracujeme s talenty a nabízíme rozvojové programy zaměřené na dovednosti potřebné pro vedení. Krásným příkladem je program Ženy v Generali zaměřený právě na podporu ženského leadershipu, do kterého jsem měla možnost se přihlásit i se svou kolegyní z týmu. Osobně se snažím kolegyně podporovat v jejich růstu a využívám v tom své zkušenosti z mentoringu a koučinku.


Jaké vlastnosti, které máte, jsou pro vaši profesi nejpraktičtější? A jsou vlastnosti, které se naopak snažíte spíše upozaďovat?

Podle mého názoru je to schopnost rychle se přizpůsobit a řešit problémy a nadání empatie a porozumění, které mi zároveň pomáhá efektivně komunikovat a vyjádřit své názory. Dlouhodobě jsem musela zapracovat na své introverzi, která mi bránila v navazování důležitých neformálních vztahů.


Máte recept pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

Naučila jsem se stanovit si hranice a odmítnout požadavky, které nejsou pro moji rovnováhu příznivé. S tím souvisí uvědomění si, že není sobecké udělat si čas jen pro sebe a na činnosti, které mě naplňují a nabíjejí energií.


Co je podle vás třeba udělat pro to, aby se mohly ženy ve světě financí častěji prosadit i na nejvyšších pozicích?

V České republice je potřeba změnit podporu rodičů, včetně možnosti flexibilního pracovního času a pracovních úvazků, to může pomoci ženám skloubit pracovní a rodinný život a udržet si aktivní kariéru. Obecně by firmy měly aktivně hledat a podporovat rozmanitost ve svých pracovních týmech, včetně zastoupení žen.


Pokud spolupracujete s nastupující generací, v čem vidíte její lepší připravenost pro úspěšnou profesní dráhu ve světě financí? A v čem naopak jistý deficit?

Jednoznačně je to technologická zručnost a inovativní myšlení. Nová generace je často schopna přicházet s novými nápady a inovativními přístupy k řešení problémů. Mají tendenci být otevření změnám a bývají flexibilnější v přijímání nových technologií a procesů. Na druhou stranu současný důraz na technologické dovednosti někdy vede k nedostatečnému rozvoji mezilidských dovedností, jako jsou komunikační schopnosti, týmová spolupráce a řízení konfliktů. Zároveň se setkávám s podceněním důležitosti praktických zkušeností, které jsou klíčové pro úspěšné uplatnění v pracovním prostředí.


Jaké aktivity vám pomáhají udržet si energii pro náročné profesní období?

Baterky dobíjím hlavně sportem, hraji pravidelně beachvolejbal a chodím do fitness, s manželem máme rádi běžky a sjezdovky a v létě vyrážíme na kola. Dlouhodobá stabilní podpora je pro mě moje rodina.


Comments


bottom of page