top of page

Irena Liškařová: Narození dcery mě naučilo dobře plánovat a delegovat činnosti

Associate Partner oddělení auditu v tuzemské EY Irena Liškařová se zaměřuje na audity výrobních a obchodních společností a na poradenství při aplikaci českých účetních předpisů. Kromě toho je členkou Národní účetní rady a více než osm let byla prezidentkou Komory auditorů ČR. „Když mám pocit, že nestíhám, sepisuji si každé ráno úkoly, které musím udělat. Na seznamu pak vidíte, zda jsou vaše očekávání realistická, či ne,“ říká manažerka v seriálu rozhovorů Fórum #FinŽen.


FinŽeny - Fóra Irena Liškařová

Dáváte přednost ústní, nebo písemné komunikaci?

V jednání dávám přednost ústní komunikaci. Kolikrát je efektivnější zajít za kolegou či probrat určitý problém s klientem než si vyměnovat dlouhé emaily. Pokud však potřebuji nějaké krátké ověření či dotaz, ráda využívám i chat.


Pokud byste měla jmenovat jednu vlastnost, bez které se neobejde dobrý lídr, která by to byla?

Umění naslouchat. Pro důležité rozhodování a řízení musíte mít správné informace a kolikrát jsem si ověřila, že vyslechnutí názorů kolegů mi rozhodování usnadnilo.


Máte zkušenosti s mentoringem? Pokud ano, jakou roli měl mentoring ve vašem kariérním růstu?

Zkušenosti s mentoringem mám pouze z pozice mentora. Když jsem začínala svou kariéru, nebyl mentoring v České republice rozšířený. Snažila jsem se pozorovat činnosti a jednání svých kolegů a vzala jsem si z toho to, co mě inspirovalo. V současné době působím jako mentorka v MyOdyssey, kde se setkávají úžasné ženy a já mám radost z toho, kolik je mladých inspirativních žen, a to nejen ve světě financí.


Jaký byl váš nejdůležitější kariérní milník, který byste ráda sdílela s mladšími ženami v oblasti financí? 

Velice důležitý milník v mé kariéře bylo narození dcery. Věděla jsem, že chci být dobrou mámou a zároveň i nadále rozvíjet svoji pracovní kariéru. Vracela jsem se do zaměstnání po pěti měsících na částečný úvazek. Rozdělila jsem si čas mezi rodinu, péči o sebe a práci. Zaměřila jsem se na svoji efektivitu práce a zároveň mě to naučilo dobře plánovat a delegovat činnosti.


Jaké tipy byste sdílela s ženami, které se snaží zlepšit svůj time management?

Když mám pocit, že nestíhám, sepisuji si každé ráno úkoly, které musím ten den udělat. Pokud je dáte na seznam, vidíte, zda jsou vaše očekávání realistická, či ne. Do seznamu zařadím třeba i kadeřníka, protože pak mám pocit, že jsem udělala něco i pro sebe. Zároveň na konci dne vidím, co se mi podařilo. I když se mi nepodaří splnit ten den všechny úkoly, vnímám to pozitivně, protože vyřešené body převažují.


 Jakým předsudkům a stereotypům podle vás nyní ženy ve finančním světě čelí? 

Stále ještě vidím rozdíl mezi finančním světem v České republice a v zahraničí. Dle mého názoru u nás přetrvává předsudek, že žena nemůže zvládnout náročnou pozici v zaměstnání a přitom dobře vychovávat děti. Opak je pravdou, protože vždy záleží na kvalitě času stráveného s rodinou, nikoli na kvantitě.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page